Betalen bij Tilburg University

Archief tarieven collegegeld

2023-2024
2022-2023
2021-2022

Let op:  nadat bovenvermelde tarieven in februari 2021 zijn vastgesteld, heeft de minister het Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd, met onder meer een korting van 50% op het wettelijk tarief in 2021-22. 

Dit betekent dat het wettelijk tarief voor 2021-22 € 1.084 bedraagt, en alle daarvan afgeleide tarieven naar rato worden verlaagd.  Alle instellingstarieven worden gereduceerd met € 1.084.

Dit geldt alleen voor studiejaar 2021-22, dus, ook voor studenten die in februari 2022 starten, t/m augustus 2022.  

De exacte wijzigingen zijn opgenomen in het Tilburg University Education Service document. Het Tilburg University Education Service Document prevaleert boven de Regeling inschrijving en collegegeld 2021-22 hierboven.

2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017