Students Tilburg University

Studentmentor Tilburg Law School

Iedere eerstejaars student binnen de Nederlandstalige opleidingen van Tilburg Law School heeft bij aanvang van het collegejaar een studentmentor toegewezen gekregen. Je studentmentor is je eerste aanspreekpunt.

Hij/zij kan je helpen met het wegwijs worden op de campus en je doorverwijzen bij eventuele vragen en/of problemen. De studentmentor speelt ook een rol in je studiebegeleiding.

Naast de sociale activiteiten, kan de studentmentor ook bijeenkomsten organiseren om bijvoorbeeld je tentamens na te bespreken of om te oefenen met studievaardigheden en juridische vaardigheden.