Groep studenten

Peer groep hoogbegaafdheid

Om hoogbegaafde studenten een informele ontmoetingsplek te bieden, met volop ruimte om van elkaar te leren en herkenning in elkaars verhalen te vinden, is een peer-to-peer support groep hoogbegaafdheid opgericht.

Universiteitsbrede groep

In samenwerking met Student Wellbeing Officer Zarrea Plaisier, studentenpsycholoog Margreet van Laarhoven en studentendecaan Femke Willekens komen we met een groep bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, kennis te maken met andere hoogbegaafde studenten en te leren van elkaars individuele copingstrategieën. Studenten van alle studies en jaren zijn welkom. 

Wannneer en waar?

Data: 6 februari, 19 maart, 9 april, 14 mei, 4 juni, 3 september, 1 oktober en 5 november 2024

Tijd: 15:00 – 16:00 uur

Locatie: We komen bijeen in A102 (Academia gebouw). 

Achtergrondinformatie

Circa 10% van de studentenpopulatie in het hoger onderwijs is meer- of hoogbegaafd. Het zijn in de regel zeer makkelijk lerende studenten met de potentie om te excelleren, maar voor wie academisch succes niet altijd vanzelfsprekend is. Soms lopen zij aan tegen intrinsieke motivatieproblemen, onvoldoende ontwikkelde studievaardigheden en executieve functies, hoogsensitiviteit, uitstelgedrag, perfectionisme, of eenzaamheid en somberheid vanwege onvoldoende aansluiting met medestudenten. Hoogbegaafde studenten leren op een andere manier (top-down, beelddenkers) en kunnen zich goed aanpassen, waardoor ze soms onder de radar blijven.

Doel van Peer Group Hoogbegaafdheid

Om het studiewelzijn en studiesucces van hoogbegaafde studenten te vergroten is het van belang dat studenten zich bewust worden van hun 'anders zijn', zodat zij begrijpen waar eventuele studieproblemen mee samenhangen, (h)erkenning vinden bij medestudenten en om gerichte ondersteuning kunnen vragen.

“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” (Bron: Rianne van de Ven)

Voor wie?

De peer groep hoogbegaafdheid is bedoeld voor alle studenten die zich herkennen in het beeld van hoogbegaafdheid en graag in contact willen komen met andere hoogbegaafde studenten. Soms wordt hoogbegaafdheid vastgesteld na een test, maar dit is lang niet altijd het geval. Ook bij een vermoeden van hoogbegaafdheid zijn studenten van harte welkom om deel te nemen aan deze kick-off.

Opzet peer groep hoogbegaafdheid

Deze meeting is bedoeld als informele kennismaking met medestudenten en in overleg met de studenten zelf zullen gastsprekers worden uitgenodigd, die verschillende aspecten en uitdagingen van hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs nader toelichten vanuit ervaringsdeskundigheid of vanuit de wetenschappelijke literatuur. Aanmelding is niet noodzakelijk.

Interesse?

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om deze bijeenkomsten bij te wonen, maar heb je wel interesse om je aan te sluiten bij de peer groep Hoogbegaafdheid, stuur dan een e-mail naar de coördinator Zarrea Plaisier. E-mail: z.plaisier@tilburguniversity.edu. Geef je mobiele nummer door, dan voeg ik je toe aan de informele Whatsapp groep die studenten onderling gebruiken om met elkaar in contact te blijven.