Student portal

Kan ik stoppen met mijn studie of overstappen naar een andere studie?

Als je naar een andere opleiding wilt overstappen of je huidige studie (voorlopig) wilt beëindigen, moet je met een aantal zaken rekening houden (in- en uitschrijven, studiefinanciering e.d.).

Veel gestelde vragen met betrekking tot overstappen of stoppen met de studie

Moet ik opnieuw collegegeld betalen als ik naar een andere opleiding overstap?

Als je hetzelfde jaar naar een andere opleiding gaat (als je wordt toegelaten), hoef je niet nogmaals collegegeld te betalen. Ook niet als je naar een opleiding aan een andere instelling gaat. In dat geval vraag je bij de Student Desk een Bewijs van Betaald Collegegeld, waarmee je bij de andere instelling wordt vrijgesteld van het betalen van collegegeld. Dit geldt overigens alleen wanneer je wettelijk tarief betaalt.

Kan ik na 1 september nog overstappen naar een andere opleiding aan Tilburg University?

Bij de meeste opleidingen kun je niet meer later instromen als eerstejaars student, omdat je dan al te veel hebt gemist. Juist de eerste collegeweken zijn heel belangrijk. Soms is het wel mogelijk om toch al vakken van een andere opleiding te volgen, zonder je voor die opleiding in te schrijven. Als je het jaar daarna met die andere opleiding verder gaat, blijven de reeds behaalde resultaten staan, dus vakken die je al gehaald hebt hoef je niet meer opnieuw te volgen.

Dit kun je bespreken met de onderwijscoördinator van de desbetreffende opleiding.

Wanneer je nog wel kan overstappen en je schrijft je op of na 1 oktober in voor een nieuwe opleiding, dan krijg je dat jaar geen bindend studieadvies (bsa), maar in je tweede inschrijvingsjaar geld een bsa-norm van 100%.  Aan het eind van het tweede jaar moet je dus alle eerstejaars vakken behaald hebben.

Vergeet niet om je studiewijziging aan DUO door te geven.

Wie helpt mij bij het zoeken naar een nieuwe opleiding?

Ondanks alle voorbereidingen kan de studie je toch behoorlijk tegenvallen. Wat nu? Wil je ophouden, iets anders gaan doen of eerst maar eens een jaartje gaan werken en opnieuw gaan oriënteren?
Het is belangrijk om een weloverwogen beslissing te nemen over welke opleiding je vervolgens wilt gaan doen. Hiervoor is de workshop Studiekeuzecheck de eerste stap.

Voor technisch advies bij deze belangrijke beslissing (over uitschrijving, studiefinanciering, bsa, collegegeld, betaling), kun je terecht bij een studentendecaan.

Wat moet ik doen als ik zeker weet dat ik wil stoppen met mijn studie?
  • Als je zeker weet dat je wilt stoppen, dan kun je in Studielink je inschrijving aan de universiteit beëindigen. Als je dat uiterlijk in februari doet (je inschrijving wordt dan per 1 maart beëindigd), dan krijg je bovendien geen Bindend Studie Advies (BSA).
  • Wanneer je je inschrijving ongedaan wil maken, kan je tot de laatste werkdag van september in Studielink met terugwerkende kracht je inschrijving annuleren. Je geeft dan aan dat je per 1 oktober je inschrijving wil beëindigen. Vervolgens kun je vragen beantwoorden waarmee je duidelijk maakt dat je per 1 september wil beëindigen. Indien je voldoet aan de voorwaarden (zoals geen studieresultaten behaald in de maand september), betaal je geen collegegeld, en heb je met terugwerkende kracht geen recht op studiefinanciering (inclusief OV-kaart!). 
  • Bij je eerste inschrijving in februari geldt hetzelfde: voor de laatste werkdag van februari kun je aangeven dat je per 1 maart wil beëindigen, waarop je vervolgens via het beantwoorden van vragen aangeeft dat je je inschrijving per februari wil annuleren. Zie verder het vorige punt.
  • Wanneer je op of na 1 oktober je inschrijving beëindigt, wordt je feitelijk uitgeschreven per eerste van de maand daaropvolgend. In dat geval betaal je collegegeld over de maanden tot je uitschrijving. Dus als je je op 1 oktober uitschrijft, betaal je 2 maanden collegegeld: september en oktober.  
  • Vergeet niet om ook je studiefinanciering op te zeggen en je OV-chipkaart af te melden, beide vanaf de datum waarop je niet meer ingeschreven bent.