Students Tilburg University

Twijfelen aan je studiekeuze of overstappen naar een andere opleiding

Deze site is bedoeld voor studenten die om wat voor reden dan ook twijfelen aan hun studie- of loopbaankeuze. Twijfelen aan je studiekeuze is niets bijzonders. Eén op de vijf studenten verandert binnen een jaar van opleiding of stopt helemaal met studeren. Veel studenten bereiden zich niet goed voor op een vervolgstudie en kiezen op grond van minimale informatie een studie. Hoe zit het met jou? Weet jij waar je echt goed in bent? Sluit de studie optimaal aan bij jouw interesses en kwaliteiten?

Wat te doen bij twijfel aan de gemaakte keuze?

Allereerst is het goed om dit gevoel te onderkennen. De tweede stap is iets met deze twijfels en onzekerheid gaan doen door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te analyseren en de keuze niet overhaast te maken. Overheidsregels verplichten je soms om snel een keuze te maken. Dit kan zo'n druk op je leggen dat je een ondoordachte keuze maakt. Informeer vooraf welke opties er zijn die het beste aansluiten op jouw persoonlijke situatie.

Het keuzeproces omvat een aantal stappen:

  1. ontwikkelen van een zelfbeeld (wie ben ik?);
  2. inventariseren van de eigen mogelijkheden (wat kan ik?) en interesses (wat wil ik?);
  3. informatie inwinnen over de studie en de daarbij behorende beroepen en arbeidsmarktperspectieven;
  4. het maken van een verantwoorde keuze waarbij je je eigen talenten en ambities beoordeelt in het licht van de vervolgopleiding en beroepen.

Workshops & Trainingen en Individuele begeleiding

Binnen de universiteit bestaat genoeg begeleiding die van pas kan komen wanneer je twijfelt over je studiekeuze. Speciaal voor eerstejaarsstudenten organiseert Student Career Services de workshop Studiekeuzecheck waarin aan bovengenoemde aspecten aandacht wordt besteed.

Het Student Services biedt daarnaast nog meer workshops en trainingen aan die je kunnen helpen wanneer je twijfelt over je studiekeuze. Ben je bachelor student en wil je een masterkeuze maken? Wanneer je twijfelt aan je keuze of wanneer je hem goed wil overwegen, biedt de workshop Masterkeuze je een goede voorbereiding op en ondersteuning bij het maken van een masterkeuze.

Wanneer er geen geschikte workshop beschikbaar is, kun ook individueel begeleid worden door een loopbaan coach.