Graduation ceremony

Aanvraag masterdiploma Lerarenopleiding

Belangrijke info, richtlijnen en datum diploma-uitreiking van de Lerarenopleiding.

Via Osiris Student, module Zaak kun je een aanvraag indienen voor het verkrijgen van je masterdiploma tijdens de diploma-uitreiking. Je verzoek wordt alleen in behandeling genomen als je in de fase van afronding zit m.b.t. het afstuderen en je thesis met een voldoende hebt afgerond en verwerkt is binnen je studievoortgang.

Uiterlijk 5 weken voor de datum van de diploma-uitreiking sluit de aanmeldingstermijn. 

Overschrijding van deze termijn heeft tot gevolg dat je aanvraag pas meegenomen kan worden bij een volgende diploma-uitreiking. Kijk voor meer information op de webpagina Afstuderen en aanvraag masterdiploma. 

Uitreiking voor de Lerarenopleiding (ULT)

Studenten van de volgende Lerarenopleidingen kunnen deelnemen aan de uitreiking:

  • Filosofie
  • Nederlands
  • Algemene Economie
  • Management en Organisatie (Bedrijfseconomie)
  • Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

Vrijdag 6 oktober 2023
Tijdstip: inloop vanaf 13.15 uur, start ceremonie om 13.30 uur
Locatie: Black Box, Esplanade gebouw, Tilburg University