Students Tilburg University

Scriptie Ondernemingsrecht

De master Ondernemingsrecht sluit je af met het schrijven van een scriptie (12 ECTS). Wij raden je  aan om je bij aanvang van de master Ondernemingsrecht te enrollen in Osiris bij “Masterscriptie Ondernemingsrecht – 690930”, zodat je direct alle belangrijke informatie ontvangt.

De scriptie is een belangrijk werkstuk waarin je aantoont over de nodige vaardigheden en intellectuele bagage te beschikken tot het behalen van het diploma. Je dient op zelfstandige wijze aan te tonen dat je een uitgebreide opdracht, die zich over meerdere maanden uitstrekt, tot een goed einde kunt brengen.

De scriptie zal daarom aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Vaardigheden

De vaardigheden waarover je moet beschikken zijn onder andere:

  • Wetenschappelijk inzicht in het onderwerp
  • Vakinhoudelijke kennis over dat onderwerp
  • Het vermogen om vakgebied overschrijdend te denken en kruisverbanden tussen diverse disciplines waar te nemen
  • Het opbouwen van een doortimmerd betoog
  • Het opzetten van een logische argumentatiestructuur
  • Zorgvuldig en adequaat formuleren en een goede schriftelijke en mondelinge presentatie van de onderzoeksresultaten.

De scriptie dient een wetenschappelijk stuk te zijn dat gebaseerd is op een wetenschappelijke onderzoeksvraag.

Scriptieonderwerpen

Allereerst dien je na te denken over een of meer onderwerpen die binnen jouw interessesfeer liggen. Deze onderwerpen moeten op academisch niveau geanalyseerd kunnen worden. Om je daarmee op weg te helpen, hebben wij een lijst met mogelijke scriptieonderwerpen opgesteld.

Wij bevelen je echter aan om een eigen onderwerp te bepalen bijv. naar aanleiding van colleges die je hebt gevolgd of interessante zaken die je tijdens je stage bent tegengekomen.

Overzicht mogelijke scriptieonderwerpen

Scriptiecoördinatie

Om zeker te zijn dat over het onderwerp dat je gekozen hebt een scriptie geschreven kan worden, dien je per mail goedkeuring te vragen aan de scriptiecoördinator van de master Ondernemingsrecht, mw. Mr. Marlise Zeldenrust-Visch, M.Zeldenrust@uvt.nl, cc A.Huijben@uvt.nl. Ook als je geen scriptie-onderwerp kunt vinden, kun je bij haar terecht.

Heb je vragen over de scriptieprocedure en de studieplanning? Vraag het dan aan:

Aanmelden en inschrijven

Zodra je onderwerp is goedgekeurd door de scriptiecoördinator en je een begeleider hebt gevonden of toegewezen hebt gekregen, dien je je:

  • Aan te melden bij het Department of Business Law via het Registration form Master Thesis.
  • In te schrijven in het Scriptiedossier. Lees voordat je dit doet zorgvuldig de procedure omschreven in de scriptiehandleiding Ondernemingsrecht door.
  • (Mocht je dit nog niet hebben gedaan) te registreren in Osiris bij “Masterscriptie Ondernemingsrecht” (690930) om zo via Canvas de laatste informatie hieromtrent te ontvangen.

Handleiding

In de scriptiehandleiding ondernemingsrecht vind je informatie over het schrijven van de scriptie en de procedures.

Veelgestelde vragen

Spelling
Opbouw scriptie
Informatie zoeken
Bronvermelding
SER-scriptieservice