2 students at the library

Hoe refereer ik?

Refereren - verwijzen naar bronnen - is vereist als je de woorden van een ander letterlijk overneemt, als je een passage parafraseert (herschrijft in je eigen woorden), en als je ideeën uit een bron samenvat. Je verwijst altijd op twee plaatsen:

 1. In de tekst, op de plaats waar je de informatie bespreekt.
 2. In een literatuurlijst, bibliografie of voetnoot. 

Maar hoe doe je dat precies? Er zijn vele systemen voor bronvermelding - zogenaamde ‘referentiestijlen’ of ‘citatiestijlen’. Ieder vakgebied kent haar eigen referentiestijl. Welke stijl jij moet gebruiken hangt af van de opleiding die je volgt. In de RefCite tutorial over refereren en plagiaat vind je uitgebreide informatie over:

 •  Letterlijk citeren, parafraseren en samenvatten.
 •  Bronvermelding volgens de referentiestijlen die op de universiteit gebruikt worden.

Zoek je over een bepaalde referentiestijl beknopte informatie, een handleiding of nuttige websites? Klik dan op één van de onderstaande tabs.

APA

Deze stijl wordt gebruikt in de psychologie en verwante disciplines.

De Publication Manual of the American Psychological Association (7e  ed., 2020) bevat de officiële voorschriften voor bronvermelding in APA-stijl. In de bibliotheek zijn meerdere exemplaren van deze stijlgids aanwezig. Informatie over vindplaatsen vind je in de catalogus WorldCat Discovery. In het e-boekje APA Style Guide to Electronic References (7th ed., 2020) wordt expliciet ingegaan op het verwijzen naar online bronnen.

Refereren in APA-stijl

APA is een auteur-datumsysteem. Dit houdt in dat in de tekst naar een bron wordt verwezen met de achternaam van de auteur(s) en het jaar van publicatie. In een alfabetische literatuurlijst aan het eind van de tekst wordt een volledige titelbeschrijving (referentie) opgenomen.

APA-handleiding

Door de universiteitsbibliotheek is een uitgebreide APA-handleiding samengesteld die onder meer 135+ voorbeelden bevat van veel voorkomende referenties in APA-stijl. Deze handleiding is gebaseerd op de zevende editie van de Publication Manual of the American Psychological Association (2020).

Websites

 • APA Style.org
  De website van de American Psychological Association(APA) bevat uitgebreide uitleg over de APA-stijl, een aantal tutorials en voorbeeldpapers
 • APA Style Blog: op dit officiële blog van de American Psychological Association vind je begrijpelijke uitleg over de APA-stijl. Je kunt zoeken in het blog en posts van APA-redacteuren bekijken.
 • APA Formatting and Style Guide
  Online Writing Lab (OWL) van Purdue University.

Beheer je referenties met EndNote

EndNote is een programma voor het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische gegevens. Met EndNote kun je je referenties omzetten in een literatuurlijst in elke gewenste citatiestijl.

Chicago NB

Deze stijl wordt gebruikt in de geesteswetenschappen. 

De Chicago Manual of Style (16e herz. druk, 2010) bevat de officiële voorschriften voor bronvermelding in Chicago-stijl.

Refereren in Chicago NB-stijl

Chicago kent twee varianten: Chicago A en B.

The Chicago Manual of Style (16e herz. druk, 2010) bevat de officiële voorschriften voor bronvermelding in Chicago-stijl. Deze stijlgids is online beschikbaar. De Chicago-stijl kent twee varianten: Chicago NB (Notes-Bibliography) en Chicago AD (Author-Date). Op onze universiteit wordt alleen Chicago NB gebruikt.

Chicago NB werkt met noten. Dit houdt in dat naar een bron wordt verwezen door in de tekst een nootnummer (in superscript) te plaatsen dat verwijst naar een overeenkomstig genummerde noot (voet- of eindnoot) met bibliografische informatie over de bron en het nummer van de pagina waar de informatie te vinden is. Bij volgende verwijzingen naar dezelfde bron wordt de bibliografische informatie in de noot verkort weergegeven. In een bibliografie aan het eind van de tekst wordt een volledige titelbeschrijving opgenomen.

Verwijzen naar een online tijdschriftartikel in Chicago-NB-stijl -  Kijk voor meer voorbeelden (o.a. voor referenties naar webpagina’s) in de RefCite tutorial.

Websites

Beheer je referenties met EndNote

EndNote is een programma voor het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische gegevens. Met EndNote kun je je referenties omzetten in een literatuurlijst in elke gewenste citatiestijl.

Harvard

Deze stijl wordt gebruikt in de economie. Er bestaan meerdere varianten.

Richtlijnen voor bronvermelding in Harvard-stijl zijn gepubliceerd door diverse organisaties, zoals de British Standards Institution, de Australian Government Publishing Service (AGPS), en de University of Chicago Press. Een officiële stijlgids is er echter niet.

Refereren in Harvard-stijl 

De Harvard-stijl is een auteur-datumsysteem. Dit houdt in dat in de tekst wordt verwezen met auteur(s) en jaar van publicatie. In een alfabetische literatuurlijst aan het eind van de tekst wordt een uitgebreide titelbeschrijving opgenomen. 

Verwijzen naar een online tijdschriftartikel in Harvard-stijl  -  Voorbeeld conform de Style Manual for Authors, Editors and Printers / Revised by Snooks & Co. (6th ed., 2002), Milton, Qld.: John Wiley & Sons.

Kijk voor meer voorbeelden (o.a. voor referenties naar webpagina’s) in de RefCitetutorial.

Websites

Beheer je referenties met EndNote

EndNote is een programma voor het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische gegevens. Met EndNote kun je je referenties omzetten in een literatuurlijst in elke gewenste citatiestijl.

Vancouver

Deze stijl wordt gebruikt in de (bio)medische wetenschappen.

De Vancouver-stijl is ontwikkeld door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) .De laatste versie is in 2013 gepubliceerd als Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. De citatiestijl is grotendeels gebaseerd op de regels die de U.S. National Library of Medicine (NLM) hanteert voor haar databases. 

In de stijlgids Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd. ed., 2007) zijn de voorschriften van de NLM te vinden. 

Refereren in Vancouver-stijl 

De Vancouver-stijl is een numeriek systeem. Bronnen worden genummerd in de volgorde waarin ze voor de eerste maal in de tekst worden vermeld. In een literatuurlijst aan het eind van de tekst worden de referenties geordend op nummer. Tijdschrifttitels worden afgekort. Je kunt de afkortingen opzoeken in PubMed. Klik op de ‘Journals in NCBI Databases’ link.

Verwijzen naar een online tijdschriftartikel in Vancouver-stijl  - Kijk voor meer voorbeelden (o.a. voor referenties naar webpagina’s) in de RefCitetutorial. 

Websites

Beheer je referenties met EndNote

EndNote is een programma voor het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische gegevens. Met EndNote kun je je referenties omzetten in een literatuurlijst in elke gewenste citatiestijl.

Leidraad juridische auteurs

De Leidraad wordt gebruikt in de rechtswetenschappen

De Leidraad voor juridische auteurs: voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties (10e druk, 2022) bevat richtlijnen voor bronvermelding in Nederlandstalige juridische teksten. Deze publicatie is online beschikbaar na inlog in Inview (voorheen Navigator).

In de bibliotheek zijn tevens gedrukte exemplaren aanwezig. Informatie over vindplaatsen vind je in de catalogus, WorldCat Discovery.

Voor het citeren van digitale bronnen wordt bovendien gebruikt:  Internet voor Juristen (2020, Van der Wees & Renden).

De Radboud Universiteit heeft een uitgebreide Libguide waar veel voorbeelden te vinden zijn voor het verwijzen conform de Leidraad,  Libguide voor Rechten.

Voor Engelstalige teksten wordt OSCOLA gebruikt.

Refereren volgens de Leidraad

In de Leidraad worden zes verwijssystemen beschreven. Een ervan, verkort verwijzen in voetnoten, wordt aanbevolen voor langere teksten (boeken, scripties, langere artikelen in boeken en tijdschriften). Dit systeem schrijft voor dat onder de tekst in voetnoten wordt verwezen naar een bron, die in verkorte vorm wordt weergegeven. In de literatuurlijst aan het eind van de tekst worden de volledige bibliografische gegevens opgenomen. 

Verwijzen naar een online tijdschriftartikel conform de voorschriften uit de Leidraad

Beheer je referenties met EndNote

EndNote is een programma voor het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische gegevens. Met EndNote kun je je referenties omzetten in een literatuurlijst in elke gewenste citatiestijl.

OSCOLA

Deze stijl wordt gebruikt in de rechtswetenschappen.

OSCOLA staat voor 'The Oxford Standard for Citation Of Legal Authorities'. De standaard is ontwikkeld door Oxford Law Faculty, in samenwerking met toonaangevende juridische uitgevers. In het Verenigd Koninkrijk wordt OSCOLA algemeen toegepast. De vierde editie 2012 en aanvullende voorschriften voor het verwijzen naar internationale juridische bronnen zijn online beschikbaar op de website van OSCOLA.

Voor Nederlandstalige teksten wordt de Leidraad voor juridische auteurs gebruikt.

Refereren in OSCOLA-stijl 

OSCOLA werkt met noten. In de tekst worden voetnoten geplaatst, meestal aan het eind van een zin. In een overeenkomstig genummerde noot onderaan de pagina worden de volledige bibliografische gegevens van de bron gegeven. Titels van tijdschriften worden afgekort. Deze afkortingen kunnen worden opgezocht in de Cardiff Index to Legal Abbreviations

Verwijzen naar een online tijdschriftartikel in OSCOLA-stijl  - Kijk voor meer voorbeelden (o.a. voor referenties naar webpagina’s) in de RefCite.

Op de OSCOLA referencing pagina van Salford University staat onder andere een handzame gids over het gebruik van OSCOLA.

Beheer je referenties met EndNote

EndNote is een programma voor het opbouwen, beheren en gebruiken van een persoonlijke database met bibliografische gegevens. Met EndNote kun je je referenties omzetten in een literatuurlijst in elke gewenste citatiestijl.