2 students at the library

Hulp bij bronvermelding

Elke wetenschappelijke tekst (dus ook jouw paper of thesis) bouwt voort op kennis en bevindingen van andere onderzoekers. Daarom moet je de bronnen die je gebruikt hebt altijd vermelden in je werk.

Het maakt niet uit of het gaat om een wetenschappelijk artikel of boek, een blogpost, een uitspraak die je docent deed tijdens een college, een paper van een medestudent of informatie die je op het web hebt gevonden. Als je ideeën van anderen gebruikt, moet je dat in je tekst duidelijk aangeven. Dit wordt refereren of citeren genoemd.

Waarom is bronvermelding belangrijk?

  1. Je geeft de auteur die je aanhaalt de eer die hem of haar toekomt.
  2. Je maakt je tekst controleerbaar voor anderen. De lezer kan nagaan welke ideeën van jezelf zijn en welke je hebt overgenomen van anderen.
  3. Je maakt het de lezer mogelijk je bronnen te achterhalen.

Uitzondering op deze regel is algemeen gangbare kennis ('common knowledge'). Bijvoorbeeld: “William Shakespeare is geboren in Stratford-upon-Avon in 1564” of “Alcoholconsumptie veroorzaakt veranderingen in gedrag”.

Meer over bronvermelding

Citeren, parafraseren en samenvatten

Inzichten van anderen kun je op drie manieren in je eigen tekst verwerken: door letterlijk te citeren, door te parafraseren (een passage in je eigen woorden weergeven) of door samen te vatten. 

Een fout die beginnende studenten vaak maken bij het parafraseren is te dicht bij de oorspronkelijke tekst blijven ('close paraphrasing'). Bijvoorbeeld door de originele zinsstructuur te handhaven en simpelweg woorden te vervangen door synoniemen, of door de zinsstructuur te veranderen, maar niet de woorden.

Refereren

Je docent zal van je verwachten dat je een bepaald systeem voor bronvermelding (ofwel ‘citatiestijl’) gebruikt. Op de pagina Hoe refereer ik? vind je informatie over de stijlen die op Tilburg University in gebruik zijn.

Als je zonder bronvermelding tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen overneemt, maak je je schuldig aan plagiaat. De universiteit beschouwt dit als een ernstig academisch vergrijp. Bij constatering van plagiaat wordt altijd een sanctie opgelegd.

Wil je meer weten over het verwerken van bronnen in je tekst of de ins en outs van een bepaalde citatiestijl? Kijk dan eens naar de webtutorial RefCite (Engelstalig). Zes citatiestijlen komen in deze tutorial aan de orde: APA, Chicago NB, Harvard, Vancouver, Leidraad voor juridische auteurs en OSCOLA.

Plagiaat

Als je zonder bronvermelding tekstgedeelten, redeneringen of gedachten van anderen overneemt, maak je je schuldig aan plagiaat. De universiteit beschouwt dit als een ernstig academisch vergrijp. Bij constatering van plagiaat wordt altijd een sanctie opgelegd.

Wil je weten hoe je (onbedoeld) plagiaat voorkomt? Dit wordt uitgelegd in de webtutorial RefCite.

Zelfstudie en tips voor bronvermelding

Zelfstudie

Hoe leer je op de juiste manier bronnen te vermelden, plagiaat te voorkomen en referentiestijlen (ook wel citatiestijlen genoemd) toe te passen? Maak gebruik van de volgende digitale zelfstudiemodules en handleidingen:

  • De module RefCite waarin je leert hoe je bronnen vermeldt (refereren) en hoe je plagiaat voorkomt.
  • Beknopte APA handleiding voor TIlburg University studenten
  • Informatie over verschillende referentiestijlen op de webpagina Refereren
Tip: maak gebruik van een reference manager

Een reference manger is een software programma waarmee je je literatuurverwijzingen (referenties) kunt beheren en literatuurlijsten kunt maken.

Door het gebruik van een reference manager houd je overzicht doordat je systematisch referenties opslaat en bijhoudt. Bovendien kun je op een makkelijke manier literatuurlijsten maken in de vereiste stijl.

Gebruik maken van een reference manager zal je op langere termijn tijd besparen bij het schrijven van werkstukken.

Via Tilburg University heb je als student Endnote  als reference manager tot je beschikking. De software voor Endnote is op alle studentenwerkplekken op de campus geïnstalleerd en voor het thuisgebruik van Endnote kan je de software kopen via Surfspot. Meer informatie, handleidingen en tutorials (online trainingen) vind je op de webpagina over Endnote.

Naast Endnote zijn veel meer reference managers in omloop. Een aantal ervan is gratis te downloaden, zoals Mandeley, Connotea of Zotero. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de diverse programma's. Via internet zijn overzichten te vinden met vergelijkingen.

Hulp nodig van een collectiespecialist?

  • Vul het formulier collectiespecialist in. Je krijgt antwoord per e-mail of de collectiespecialist neemt contact met je op om een afspraak te maken.
  • Je kunt je ook door de informatiebalie van de bibliotheek laten doorverwijzen.

Geen correctieservice

De collectiespecialisten van LIS Research Support leren je niet hoe je naar bronnen moet verwijzen en maken geen referentielijst voor je. Zij kunnen wel concrete vragen over bronvermelding beantwoorden, maar zij controleren je verwijzingen of referentielijst niet.