Studying for exams

ECTS cijfersysteem

Het beoordelingssysteem is een belangrijk punt in het erkenningsproces van studenten die deelnemen aan internationale mobiliteitprogramma's.

Vanwege verschillende culturele en academische geschiedenissen hebben Europese landen verschillende beoordelingssystemen ontwikkeld en verschillende manieren waarop deze in het land worden gebruikt. Het is belangrijk om deze verschillen te erkennen, maar ook om manieren van transparantie te creëren, zodat in alle landen, vakgebieden en instellingen de gehaalde resultaten juist geïnterpreteerd kunnen worden. Daarom geeft deze webpagina informatie over hoe Tilburg University dit aanpakt.

ECTS Cijferverdelingstabel

Om transparante en coherente informatie over de prestaties van de individuele student te garanderen, biedt Tilburg University (zoals alle Europese universiteiten) een statistische verdeeltabel van de behaalde cijfers die zijn toegekend in het programma of studiegebied dat de student heeft gevolgd. Deze ECTS tabel is speciaal gemaakt voor zijn/haar desbetreffende programma. Dit vereenvoudigt een eerlijke behandeling van inkomende studenten bij hun terugkeer naar de uitzendende instelling.

Cijferverdelingstabellen, zoals verstrekt bij de diploma's aan de studenten, geven weer hoe de bestaande nationale of institutionele schaal in het programma wordt gebruikt. Dit maakt de vergelijking mogelijk met de statistische verdeling van cijfers in een vergelijkbare groep van andere instellingen of landen. Ze tonen de behaalde cijfers (6 en hoger) en de overeenstemmende percentages van studenten die dat cijfer behalen. Bovendien zijn ze gestandaardiseerd ontwikkeld, bestaande uit groepen die qua aantal studenten en aantal beschouwde jaren van betrouwbare omvang zijn.

Cijfers gebruikt door de host institution (van hoogste naar laagste passing grade) Aantal passing grades uitgegevenPercentage van elk cijfer m.b.t. het totaal aantal passing gradesCumulatief percentage van uitgegeven passing grades
10505%5%
910010%15%
835035%50%
730030%80%
620020%100%
Total:1.000100% 

This table is an exemplary grading table as provided by the ECTS Users’ Guide (2015)

CIJFERCONVERSIE

Wanneer instellingen besluiten de cijfers van hun mobiele studenten over te dragen, vergelijkt de verantwoordelijke medewerker die met de tabel van de parallelle referentiegroep van de andere instelling. De positie van elk cijfer binnen deze tabellen kunnen met elkaar worden vergeleken en zo afgelezen, wat resulteert in de cijferconversie.

Partners in joint degree-programma's hebben van tevoren afgesproken hoe zij het beoordelen en overdragen van cijfers verwerken.