Bio

HBO-V gediplomeerd 1997, ervaring psychiatrie (2 jaar) en ouderenzorg (sinds 2000), somatiek en psychogeriatrie. Vervolgopleidingen en ervaring: triageverpleegkundige (ervaring), diabetesverpleegkundige (opleiding 2003/2004 en ervaring, opzetten diabeteszorg), praktijkverpleegkundige (opleiding 2008/2009 en ervaring). Om meer van betekenis te zijn voor cliënten heb ik de M ANP opleiding gedaan, 2014 afgerond met diploma verpleegkundig specialist. 

Specifieke interesse: inzet onvrijwillige zorg en (toezichthoudende) domotica, de afwegingen tussen veiligheid, privacy en autonomie. Dit brengt ethische vraagstukken en dilemma's met zich mee.

Promotieonderzoek gestart in mei 2021, hoofdvraag: Hoe kan, door inzicht in en wederzijds begrip voor intrinsieke waarden, belangen en idealen van betrokken stakeholders, toezichthoudende domotica succesvol ingezet worden voor mensen met dementie op psychogeriatrische afdelingen in het verpleeghuis?

Expertise

Ouderenzorg

Psychogeriatrie/ toezichthoudende domotica

Diabetes bij kwetsbare ouderen

PhD Stakeholders involved in using surveillance technology in people with dementia on psychogeriatric wards in nursing homes

Teaching

Deskundigheidsbevordering aan collega's (specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten)

Scholing geven aan verpleegkundigen-verzorgenden (2005-2018)

Collaboration

Groenhuysen- Tranzo-Tilburg University

Hogeschool Rotterdam- M ANP

Highlights

https://www.linkedin.com/in/dani%C3%ABlle-van-gaans-37406053/

Find an expert or expertise