Bio

Mijn naam is Julien van Ostaaijen en ik werk als universitair docent aan Tilburg University, vakgroep Public Law and Governance van de Tilburg Law School. Mijn werk richt zich met name op decentraal bestuur. Ik verzorg onderwijs aan studenten, zoals het vak 'Lokaal en Regionaal Bestuur', en ben betrokken bij een praktijkopleiding voor wethouders. Daarnaast ben ik lector Recht & Veiligheid bij Avans Hogeschool, zit ik in de redactieraad van het journal 'Politics of the Low Countries' en ben ik lid van de Kring Brabant van de Vereniging van Bestuurskunde. Zie voor meer informatie ook: www.vanostaaijen.nl 

 

Courses

Recent publications

 1. Lokaal veiligheidsbeleid in 2030 - Normaliseren, versnellen en alert …

  Tops, P., van Ostaaijen, J., & Boswijk, R. (2022). Lokaal veiligheidsbeleid in 2030: Normaliseren, versnellen en alert blijven.
 2. Hoe word je wethouder? - De beperkte openheid van de wethoudersvoordr…

  van Ostaaijen, J. (2022). Hoe word je wethouder? De beperkte openheid van de wethoudersvoordracht en een pleidooi voor meer transparantie en participatie. In J. van Gool (Ed.), Handboek voor de wethouder: Over een veelzijdig en dynamisch ambt (pp. 59-70). Boom Bestuurskunde.
 3. Lokale democratie doorgelicht - Het functioneren van een onbegrepen b…

  van Ostaaijen, J. (2022). Lokale democratie doorgelicht: Het functioneren van een onbegrepen bestuur. (2de ed.) Boom Bestuurskunde.
 4. Lokale bestuursculturen, regionale verschillen? - Verkennend onderzoe…

  Boogers, M., van Zuydam, S., & van Ostaaijen, J. (2021). Lokale bestuursculturen, regionale verschillen? Verkennend onderzoek naar kenmerken van lokale bestuurscultuur en regionale bestuursculturen.
 5. Ontwikkeling en institutionalisering van een anti-establishmentpartij…

  Broekhuizen, G., & van Ostaaijen, J. (2021). Ontwikkeling en institutionalisering van een anti-establishmentpartij: De casus Leefbaar Rotterdam. Beleid & Maatschappij, 48(3), 251-270. [20].

Find an expert or expertise