Bio

Mijn naam is Julien van Ostaaijen en ik werk als universitair docent en managing director van het Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG) aan Tilburg University. Mijn werk richt zich met name op decentraal bestuur. Ik verzorg onderwijs aan studenten (zoals het vak 'Lokaal en Regionaal Bestuur') en ben betrokken bij een praktijkopleiding voor wethouders. Daarnaast zit ik in de redactieraad van het journal 'Politics of the Low Countries' en ben ik lid van de Kring Brabant van de Vereniging van Bestuurskunde. Hieronder enkele recente onderzoeksprojecten:

- Het functioneren van lokale partijen (2019)
- De voorbereiding van lokale politici van lokale verkiezingen (2018)
- Niet-stemgedrag bij lokale, provinciale en nationale verkiezingen (2018)
- Een vergelijking tussen de Nederlandse en Vlaamse lokale politiek (2017)
- De bestuurlijke rol van de gemeenteraad (2016)

Courses

Recent publications

 1. Lokale bestuursculturen, regionale verschillen? - Verkennend onderzoe…

  Boogers, M., van Zuydam, S., & van Ostaaijen, J. (2021). Lokale bestuursculturen, regionale verschillen? Verkennend onderzoek naar kenmerken van lokale bestuurscultuur en regionale bestuursculturen.
 2. Ontwikkeling en institutionalisering van een anti-establishmentpartij…

  Broekhuizen, G., & van Ostaaijen, J. (2021). Ontwikkeling en institutionalisering van een anti-establishmentpartij: De casus Leefbaar Rotterdam. Beleid & Maatschappij, 48, 1-20.
 3. Bekend op straat en in de raad - Verkennend onderzoek naar de succesf…

  van Ostaaijen, J. (2021). Bekend op straat en in de raad: Verkennend onderzoek naar de succesfactoren van nieuwe lokale partijen. In J. van Ostaaijen (Ed.), Lokale partijen in de praktijk: Een overzicht van kennis over het functioneren van lokale partijen in Nederland (pp. 60-70)
 4. Het belang van tegenmacht voor de lokale democratie

  van Ostaaijen, J. (2021). Het belang van tegenmacht voor de lokale democratie. In K. Peters, & P. Castenmiller (Eds.), Controle als democratische waarde: Verslag van een verkenning van controle en verantwoording in het lokaal bestuur (pp. 73-78)
 5. Inleiding - Wat we weten over lokale partijen

  van Ostaaijen, J. (2021). Inleiding: Wat we weten over lokale partijen. In J. van Ostaaijen (Ed.), Lokale partijen in de praktijk: Een overzicht van kennis over het functioneren van lokale partijen in Nederland (pp. 4-10)

Find an expert or expertise