Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid

Redactioneel 1 min.

Bestaanszekerheid, hét centrale thema in de Tweede Kamerverkiezingen én van deze editie van Tilburg University Magazine. Bestaanszekerheid gaat over zekerheid dat je over de middelen kunt beschikken om in je levensonderhoud te voorzien. Maar het gaat ook over een goede (mentale) gezondheid, betaalbare en duurzame woningen, een inclusieve arbeidsmarkt. Thema’s waar Tilburg University zich in haar onderwijs en onderzoek sterk voor maakt. Welvaart in brede zin.

De universiteit wil door onderzoek bijdragen aan oplossingen voor zowel het heden als de toekomst, met als uiteindelijk doel een brede welvaart voor iedereen te bevorderen, niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor toekomstige generaties en voor mensen elders in de wereld. In deze editie van Tilburg University Magazine lichten we een aantal onderwerpen eruit die raken aan de bestaanszekerheid van mensen. Zo laten we zien hoe de Academische Werkplaats Digital Health & Mental Wellbeing werkt aan een mooie missie: ‘In 2030 moet werken aan je mentale gezondheid de normaalste zaak van de wereld zijn.’ Deze missie sluit aan bij het verhaal van oud-studentendecaan en alumna Mies Hezemans: “Je moet ervoor waken dat je een ongezonde competitie krijgt.” In een nieuwe aflevering van onze wetenschapspodcast Science Quest praten we met verschillende wetenschappers over bestaanszekerheid en in het interview met Jenny Slatman stelt de filosofe dat niet iedereen de beste zorg krijgt door de kunstmatige scheiding tussen geest en lichaam. In de Fact Check gaan we na of het klopt dat steeds meer mensen hulp van een voedselbank nodig hebben. Lees hoe het Zero Poverty Lab met wetenschappelijk onderzoek maatschappelijke impact realiseert op het gebied van armoedebestrijding, voedselzekerheid en het weet meedoen in onze samenleving. Columnist Frank van Pamelen gunt een nieuw kabinet de Cobbenhagengedachte: oog hebben voor iedereen.

Veel leesplezier!

Lees meer

Publicatiedatum: 23 november 2023