Students participating in a lecture

Programma en vakken Data Science: Business and Governance

Ontwikkel je tot een all-round data scientist die bruikbare informatie uit grote datasets kan afleiden en daarbij tevens beschikt over relevante juridische, bedrijfseconomische en methodologische kennis.

Programmastructuur

Het eenjarige programma bestaat uit 60 ECTS verdeeld over vier blokken, waarvan:

  • 4 kernvakken (24 ECTS)
  • 1 Research Skills vak (3 ECTS)
  • 2 inhoudelijke keuzevakken (12 ECTS)
  • 1 Research Skills keuzevak (3 ECTS)
  • Masterthesis / Data Science in Action (18 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken
Keuzevakken
Masterthesis / Data Science in Action

Data Science: Business and Governance in het kort

Ga met data science aan de slag vanuit zowel bedrijfseconomisch, juridisch, ethisch als methodologisch oogpunt.

  • Ontwikkel de praktische skills om uit grote hoeveelheden data betekenisvolle patronen en informatie te kunnen halen. Leer bijvoorbeeld de basics van de programmeertaal Python, waarmee je programma's kunt ontwikkelen voor het analyseren van teksten en datasets.
  • Doe hands-on ervaring op met de programmeeromgeving R voor het uitvoeren van onder andere verkennende data-analyses, datavisualisaties en lineaire regressieanalyses.
  • Pas eenvoudige algoritmen toe op het gebied van machine learning en data mining, en experimenteer met methoden om in grote dataverzamelingen patronen te ontdekken.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past

Geïnteresseerd in de MSc Data Science: Business and Governance?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden