Master Fiscaal Recht

Programma en vakken Fiscaal Recht

Richt je op het samenbrengen van academische kennis op het gebied van recht, economie, wetgeving en politiek. Verbreed of verdiep je kennis door een specialisatie te kiezen, of juist het reguliere programma te volgen. Kies één van de vijf afstudeerrichtingen en ontwikkel je tot een all-round fiscaal jurist die is voorbereid op de fiscale ontwikkelingen van morgen.

Programmastructuur

Het éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • 5 kernvakken (30 ECTS)
 • 2 keuzevakken (12 ECTS)
 • Masterthesis (18 ECTS)

Deze master start eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Je volgt de volgende 5 kernvakken (totaal 30 ECTS):

Najaarssemester (eind augustus - januari)

 • Capita Selecta Belastingheffing particulieren
 • Methodologie van het Belastingrecht
 • Successiewet en WBR

Voorjaarssemester (eind januari - juni)

 • Capita Selecta Europees en Internationaal Belastingrecht
 • Capita Selecta Vennootschapsbelasting
 • Masterscriptie Fiscaal recht

Optioneel in het najaar- en voorjaarssemester:

 • Career Development Fiscaal Recht 
Keuzevakken

Kies 2 vakken uit het volgende aanbod:

Najaarssemester (eind augustus - januari)

 • Fiscaal Strafrecht
 • Tax Assurance 1
 • Tax and Technology (VU)
 • Transfer Pricing
 • Geschiedenis van het Belastingrecht
 • Comprehensive Case Study European & International Tax Law
 • EUCOTAX Wintercourse

Voorjaarssemester (eind januari - juni)

 • Bedrijfsopvolging van familiebedrijven
 • Fiscale aspecten van vererving
 • Tax Assurance 2
 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Pensioenen en Belasting
 • Tax and Technology (TiU)
 • EUCOTAX Wintercourse
Specialiseren in Indirecte belastingen

In plaats van het bovenstaande programma kun je er ook voor kiezen om je te specialiseren in het accent Indirecte Belastingen.

Het programma bestaat dan uit de volgende kernvakken:

 • Capita Selecta Belastingheffing Particulieren
 • Capita Selecta Vennootschapsbelasting
 • Methodologie van het Belastingrecht
 • Capita Selecta Europees en Internationaal Belastingrecht

Drie van de onderstaande keuzevakken:

 • European Value Added Tax (aan Maastricht University)
 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Indirect Tax Assurance 
 • Indirecte belastingen en internationale handel (aan de Vrije Universiteit van Amsterdam)
Specialiseren in Tax Assurance

Indien je in de master kiest voor beide keuzevakken Tax Assurance I en II én je scriptie schrijft op het gebied van Tax Assurance, dan krijg je een aantekening op het diploma dat je je hebt gespecialiseerd in het profiel Tax Assurance.

Specialiseren in Tax and Technology

De specialisatie  bestaat uit een tweetal vakken Tax & Technology. Je volgt een vak in Tilburg en een vak aan de VU. Daarnaast besteed je in jouw masterthesis aandacht aan Tax & Technology.

Masterthesis

Als student Fiscaal Recht kun je het thesistraject op 5 verschillende manieren invullen:

 • Een standaard thesistraject
 • Deelnemen aan de internationale EUCOTAX Wintercourse
 • Een onderzoeksstage op eigen initiatief
 • Afstuderen aan een buitenlandse universiteit
 • Deelnemen aan het Antwerpen-project

Je vindt meer informatie over de mogelijkheden op de afstudeerpagina van het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT).

Voorbeelden van thesisonderwerpen zijn:

 • De complexiteit van belastingwetgeving en haar oorzaken
 • De heffing van schenk- en erfbelasting op basis van het equality of opportunity beginsel
 • Vermogensongelijkheid in Nederland: een vermogensheffing naar draagkracht?
 • De grensoverschrijdende fiscale eenheid

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Fiscaal Recht in het kort

 • Je specialiseert je door één van de volgende opties te kiezen:
  • regulier programma met keuzevakken
  • specialisatie Indirecte Belastingen
  • specialisatie Tax and Technology
  • specialisatie Tax Assurance
 • Profiteer van de nieuwste kennis op het gebied van fiscaliteit. De docenten van het FIT behoren tot het grootste Fiscaal Instituut in Europa.
 • De master geeft in combinatie met een universitaire bachelor of premaster toegang tot de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
 • De master levert in combinatie met een juridische bachelor en vier extra vakken civiel effect, het formele toegangsvereiste voor de advocatuur, rechterlijke macht en het openbaar ministerie.

Geïnteresseerd in de LLM Fiscaal Recht?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden