Master Fiscaal Recht

Programma en vakken Fiscaal Recht

Word een belastingspecialist die de fiscale wetgeving overziet op het gebied van recht, economie en politiek. Tijdens de opleiding raak je vertrouwd met inzichten uit recente wetenschappelijke literatuur én de beroepspraktijk.

Programmastructuur

Het éénjarige programma bestaat uit in totaal 60 ECTS, waarvan:

 • 5 kernvakken (30 ECTS)
 • 2 keuzevakken (12 ECTS)
 • Masterthesis (18 ECTS)

Deze master start eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Je volgt de volgende 5 kernvakken (totaal 30 ECTS):

Najaarssemester (eind augustus - januari)

 • Capita Selecta Belastingheffing particulieren
 • Methodologie van het Belastingrecht
 • Successiewet en WBR

Voorjaarssemester (eind januari - juni)

 • Capita Selecta Europees en Internationaal Belastingrecht
 • Capita Selecta Vennootschapsbelasting

Optioneel in het najaar- en voorjaarssemester:

 • Career Development Fiscaal Recht 
Keuzevakken

Kies 2 vakken uit het volgende aanbod:

Najaarssemester (eind augustus - januari)

 • Fiscaal Strafrecht
 • Tax Assurance 1
 • Tax and Technology (VU)
 • Transfer Pricing
 • Geschiedenis van het Belastingrecht
 • Masterkeuzevakken

Voorjaarssemester (eind januari - juni)

 • Bedrijfsopvolging van familiebedrijven
 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Customs and International Trade
 • Fiscale aspecten van vererving
 • Fiscale en civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen
 • Tax Assurance 2
 • Tax and Technology (TiU)
 • Masterkeuzevakken
Specialiseren in Indirecte belastingen

In plaats van het bovenstaande programma kun je er ook voor kiezen om je te specialiseren in het accent Indirecte Belastingen.

Het programma bestaat dan uit de volgende kernvakken:

 • Capita Selecta Belastingheffing Particulieren
 • Capita Selecta Vennootschapsbelasting
 • Methodologie van het Belastingrecht
 • Capita Selecta Europees en Internationaal Belastingrecht

Drie van de onderstaande keuzevakken:

 • Capita Selecta Omzetbelasting
 • Indirect Tax Assurance 
 • European Value Added Tax (aan Maastricht University)
 • Indirecte belastingen en internationale handel (aan de Vrije Universiteit van Amsterdam)
 • Profileringsvak Verdieping BTW (aan Leiden University)
 • Customs and International Trade
Specialiseren in Tax Assurance

Indien je in de master kiest voor beide keuzevakken Tax Assurance I en II én je scriptie schrijft op het gebied van Tax Assurance, dan krijg je een aantekening op het diploma dat je je hebt gespecialiseerd in het profiel Tax Assurance.

Specialiseren in Tax and Technology

De specialisatie  bestaat uit een tweetal vakken Tax & Technology. Je volgt een vak in Tilburg en een vak aan de VU. Daarnaast dien je in jouw masterthesis aandacht te besteden aan Tax & Technology.

Masterthesis

Als student Fiscaal Recht kun je het thesistraject op 5 verschillende manieren invullen:

 • Een standaard thesistraject
 • Deelnemen aan de internationale EUCOTAX Wintercourse
 • Een onderzoeksstage op eigen initiatief
 • Afstuderen aan een buitenlandse universiteit
 • Deelnemen aan het Antwerpen-project

Je vindt meer informatie over de mogelijkheden op de afstudeerpagina van het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT).

Voorbeelden van thesisonderwerpen zijn:

 • De complexiteit van belastingwetgeving en haar oorzaken
 • De heffing van schenk- en erfbelasting op basis van het equality of opportunity beginsel
 • Vermogensongelijkheid in Nederland: een vermogensheffing naar draagkracht?
 • De grensoverschrijdende fiscale eenheid

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Fiscaal Recht in het kort

 • Je specialiseert je door één van de volgende opties te kiezen:
  • regulier programma met keuzevakken
  • specialisatie Indirecte belastingen
  • specialisatie Tax and Technology
  • specialisatie Tax Assurance
 • Profiteer van de nieuwste kennis op het gebied van fiscaliteit. De docenten van het FIT behoren tot het grootste Fiscaal Instituut in Europa.
 • De master geeft in combinatie met een universitaire bachelor of premaster toegang tot de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Geïnteresseerd in de LLM Fiscaal Recht?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden