Ingeborg Huigen_alumnus ULT Godsdienst en Levensbeschouwing

Programma en vakken Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing

Leer, zowel in theorie als praktijk, hoe je als docent jongeren kunt begeleiden in hun religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkeling. Naast academische verdieping in theologische en aanverwante disciplines, wereldgodsdiensten en jongerencultuur, volg je didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage meteen in de praktijk kunt toepassen.

Programmastructuur

Dit programma duurt 2 jaar en bestaat uit 120 ECTS, waarvan:

 • Twee leerlijnen die elkaar versterken en door de beide masterjaren heen lopen:
  - Een onderzoek leerlijn (60 ECTS), waarin het accent op theologische vakkennis ligt.
  - Een didactische leerlijn (60 ECTS), waarin je wordt geschoold als eerstegraads docent.
 • In je tweede jaar doe je een oriëntatiestage en een verdiepingsstage.
 • Je sluit je master af met het schrijven van een masterthesis.

Deze master start eind augustus en eind januari.  Je kunt de opleiding in voltijd of in deeltijd volgen.

Inhoud van het programma

Leerlijnvakken

Eerste jaar

Het eerste jaar is multidisciplinair van opzet. Je volgt theologische verdiepende cursussen, maar ook didactische en onderwijsgerichte vakken. Deze vakken zorgen ervoor dat je een brede basis legt die je in het tweede jaar goed kunt gebruiken bij de praktische stage.

Najaarssemester (eind augustus – januari)

 • Religie in de laatmoderne context (6 EC)
 • Onderzoeksmethoden in de theologie (6 EC)
 • Spiritualiteit en ritueel (6 EC) 
 • Ethische vraagstukken (6 EC)
 • Keuzevak (6 EC)

Voorjaarssemester (eind januari – juni)

 • Onderzoeksmethoden in de theologie (6 EC)
 • Identiteit en diversiteit in dialoog (6 EC)
 • Beroepsoriëntatie (6 EC)
 • Wereldgodsdiensten in vergelijkend perspectief (6 EC)
 • Godsdienstpedagogiek en -didactiek (6 EC)

Tweede jaar

In het tweede jaar volg je naast je stage en het schrijven van je masterthesis de volgende vakken:

 • Algemene Didactiek (6 EC)
 • Didactisch lesontwerponderzoek (6 EC, verdeeld over semester 1 en 2)
 • Vakdidactiek Godsdienst & Levensbeschouwing (6 EC)
 • Seminar masterthesis G&L (3 EC)
 • Thesis (12 EC)
 • Stage ULO G&L (27 EC)
Stages: oriënterend en verdiepend

In het tweede jaar van de opleiding loop je stage

Je maakt kennis met de dagelijkse praktijk van het werken als docent Godsdienst en Levensbeschouwing en met de onderwijswereld. Hierin word je door ons en je stageschool begeleid. Het stagetraject bestaat uit twee delen:

 • Je eerste stage is een oriëntatiestage in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in het eerste semester (18 ECTS).
 • Je tweede stage is een verdiepingsstage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs in het tweede semester (12 ECTS).

Het is eventueel ook mogelijk om stage te lopen op een hbo-instelling.

Masterthesis

Je sluit je master in het tweede jaar af met het schrijven van je masterthesis. Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Seminar masterthesis (3 ECTS), verdeeld over beide semesters van het tweede studiejaar;
 • Masterthesis (12 ECTS), in het voorjaarssemester (eind januari – juni).

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing in het kort

 • Kleine klassen - gemiddeld 5 tot 10 studenten - met veel ruimte voor individuele aandacht en persoonlijk contact met medestudenten en docenten. 
 • Keuze voor een voltijd (2 jaar) of deeltijd (3,5 jaar) programma. Je colleges volg je in een prachtig historisch pand in de binnenstad van Utrecht.
 • Lage collegegeldtarieven: gelijk aan het wettelijk tarief, óók als je al een master op zak hebt.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen e-brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen e-brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden

Gerelateerde masteropleidingen