Ingeborg Huigen_alumnus ULT Godsdienst en Levensbeschouwing

Alumna Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Ingeborg Huigen

nu docente Levensbeschouwing bij het dr.-Knippenbergcollege

Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing (in Utrecht)

2 jaar Nederlandstalig Start eind augustus en eind januari

Haal je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Godsdienst en Levensbeschouwing. Verdiep je in jongerencultuur in relatie tot de wereldgodsdiensten en word een didactisch expert op het gebied van de levensbeschouwelijke vragen en thema's die voor jongeren een belangrijke rol spelen. Je volgt je colleges op onze leslocatie in Utrecht. Deze master kan je ook in deeltijd volgen.

100%
van de studenten is (zeer) tevreden over de opleiding

Nationale Studenten Enquête, 2023

5-10
gemiddeld aantal studenten

in je klas

Programma en vakken

Naast academische verdieping in theologische en aanverwante disciplines, wereldgodsdiensten en jongerencultuur, volg je didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage meteen in de praktijk kunt toepassen. Leer, zowel in theorie als praktijk, hoe je als docent jongeren kunt begeleiden in hun religieuze en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

  • Kleine klassen - gemiddeld 5 tot 10 studenten - met veel ruimte voor individuele aandacht en persoonlijk contact met medestudenten en docenten. 
  • Keuze voor een voltijd (2 jaar) of deeltijd (3,5 jaar) programma. Je colleges volg je in een prachtig historisch pand in de binnenstad van Utrecht.
  • Lage collegegeldtarieven: gelijk aan het wettelijk tarief, óók als je al een master op zak hebt.
  • Maatschappelijk relevant: de Tilburg School of Catholic Theology neemt deel aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon.

Kenmerkende vakken zijn:

  • Religie in laatmoderne context
  • Spiritualiteit en ritueel
  • Didactisch lesontwerponderzoek

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Als eerstegraads docent Godsdienst en Levensbeschouwing kan je aan de slag in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs of het hbo. Daarnaast kan je bijvoorbeeld aan het werk als identiteitsbegeleider op een school of als beleidsmedewerker bij educatief-theologische organisaties.

De opleiding biedt vanwege de brede insteek ook een uitstekende achtergrond voor educatieve en begeleidende functies binnen het maatschappelijke en culturele veld.

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus en eind januari

Opleidingen met de beste aansluiting:

Bachelor Theologie

Premaster:

Beschikbaar voor zowel universitaire bachelorstudenten als hbo’ers, afhankelijk van je situatie variërend van 15 ECTS tot maximaal 60 ECTS.

Collegegeld 

Bekijk de collegegeldtarieven*

* Voor de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing is de hoogte van het instellingstarief gelijk gesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, de opleiding Theologie goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. 

Studiefondsen
  • Tilburg School of Catholic Theology heeft een eigen bijzonder studiefonds van Stichting Antonianum, dat leningen verstrekt aan Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing-studenten in bijzondere omstandigheden.
  • De L.J. Maria Stichting biedt daarnaast een studiefonds speciaal voor katholieke vrouwen die de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing willen studeren en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben. 
  • Tevens zijn er nog een aantal andere studiebeurzen beschikbaar voor Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing-studenten met beperkte financiële middelen.

Neem voor meer informatie over deze studiefondsen contact met ons op.

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen e-brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen e-brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden