Masterstudenten tijdens hun afstudeerceremonie

50.000+ alumni

Check waar onze alumni werken en wie je wellicht al kent!

Tilburg University LinkedIn

Christianity and Society

1 jaar Engelstalig Start alleen eind augustus

Leer hoe het christendom de politiek, economie, het rechtssysteem en andere wereldreligies beïnvloedt; terwijl je tegelijkertijd leert om kritisch na te denken over de plaats die het christendom inneemt in het publieke domein en de spanningen die ontstaan in de dialoog met de (post)moderne samenleving en met (wereld)religies. De focus ligt op het verbinden van theologische en religieuze bronnen uit het verleden met actuele socio-economische en politieke kwesties.

100%
van de huidige studenten is (erg) tevreden

Nationale Studenten Enquête, 2017 | n=4

5-10
gemiddeld aantal studenten

in je klas

Programma en vakken

Krijg een grote diversiteit aan perspectieven op het hedendaagse christendom in relatie tot de maatschappij - zowel van theologen, sociologen, economen, juristen als filosofen. Speciale aandacht is er voor de katholieke sociale leer, die actuele kwesties belicht zoals de verhouding tussen kerk en staat, en de bijdrage van het kapitalisme aan gerechtigheid en geluk. 

  • Kleine klassen (gemiddeld 5 tot 10 studenten), waardoor er veel ruimte is voor individuele aandacht en persoonlijk contact met medestudenten en docenten.
  • Maak deel uit van een internationale groep studenten uit diverse landen en met diverse religieuze en academische achtergronden; wat zorgt voor een interessante, levendige en gebalanceerde dialoog.
  • Deze master heeft lagere collegegeldtarieven dan andere masters van Tilburg University. Bovendien zijn er voor studenten met diverse economische achtergronden gedeeltelijke studiebeurzen beschikbaar.
  • De mogelijkheid tot het volgen van een extended master, waarbij je na je eerste jaar nog een half jaar stage loopt bij een instelling of organisatie in het werkveld.

Kenmerkende vakken zijn:

  • Christian Theology: Fundamental Issues and Contemporary Questions

  • Christianity in Dialogue with the Economic World

  • Christianity in Dialogue with the World Religions  

Bekijk het programma en de vakken

Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven

Als Master of Arts in Christianity and Society ben je expert op het gebied van de relatie tussen het christendom en uiteenlopende facetten van de samenleving.

  • Je kunt diverse perspectieven en expertise inzetten in een advies- of managementfunctie bij religieuze organisaties en kerken, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.
  • Dezelfde vaardigheden komen ook goed van pas in de media, in de politiek of zelfs in een financiële functie.

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

Bachelor Theologie

Premaster:

Universitaire bachelorstudenten kunnen rechtstreeks instromen in deze master. Voor hbo’ers is een premasterprogramma van een half jaar (30 ECTS) beschikbaar, dat start in januari.

Collegegeld academisch jaar 2018-2019

EUNon-EU
€ 2.060*€ 4.400

* Het EU-tarief (wettelijk tarief) is alleen van toepassing als je nog geen masterdiploma hebt op het moment dat je jezelf voor de master inschrijft. 

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past

Geïnteresseerd in de MA Christianity and Society?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden