Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Dit is de toelatings- en aanmeldprocedure van de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie.

a) Check je toelaatbaarheid

Studenten met een universitaire bachelor én master

Voor aanvang van de lerarenopleiding Bedrijfseconomie moet je een vakinhoudelijke universitaire bachelor hebben afgerond, gevolgd door een universitaire master.

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Bachelor Economie en Bedrijfseconomie*
 • Bachelor Bedrijfseconomie
 • Bachelor Fiscale Economie*
 • Bachelor Economics*
 • Bachelor International Business Administration*

*Gevolgd door een (willekeurige) universitaire master

Heb je een andere vooropleiding, of sta je niet (meer) bij Tilburg University ingeschreven?

Dan beoordeelt de Toelatingscommissie of jouw vooropleiding voldoende aansluit om, eventueel na het volgen van een  premasterprogramma (deficiëntieprogramma), te kunnen worden toegelaten.

Studenten van een Nederlandse hbo-instelling

Na een hbo opleiding dien je altijd een premaster én een inhoudelijke universitaire master te volgen, alvorens je toegelaten kunt worden tot de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie. Let op: niet alle hbo opleidingen bieden voldoende bedrijfseconomische inhoud om deze schakel te kunnen maken.

Toelaatbaar zijn:

Studenten met een afgeronde opleiding hbo IBMS zijn via de reguliere hbo premaster van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en een aansluitende bedrijfseconomische master (*) direct toelaatbaar tot de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie.

Studenten van de volgende opleidingen dienen náást de reguliere hbo premaster en de bedrijfseconomische master, ook nog het vak Marketing for Premaster te volgen:

 • hbo Accountancy
 • hbo Bedrijfseconomie (bij Fontys: Finance & control)
 • hbo Financial Services Management
 • hbo International Financial Management
 • hbo lerarenopleiding Bedrijfseconomie 2e graads

Niet toelaatbaar zijn:

Studenten met overige hbo opleidingen die wel toelaatbaar zijn tot de reguliere hbo premaster TiSEM en een bedrijfseconomische master, zijn helaas niet toelaatbaar tot de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie. Deze hbo opleidingen hebben een te geringe bedrijfseconomische inhoud om de schakel te maken naar de lerarenopleiding.

*Met bedrijfseconomische master worden bedoeld: Accountancy, Finance, Information Management, International Management, Marketing Management, Marketing Analytics, Supply Chain Management, Strategic Management.

Instromen vanuit een bacheloropleiding

De universitaire lerarenopleiding is een post-master. Daarom is instromen met alleen een afgeronde bacheloropleiding niet mogelijk. Je moet ook een universitaire master hebben afgerond.

Let op: er kan na je aanmelding gevraagd worden om bewijs te leveren dat je de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst.

b) Houd rekening met de deadline

Deadline waarop je je voor de post-master moet hebben aangemeld:

 • Eind augustus starten: vóór 1 juni (in verband met het kunnen regelen van een stageschool).
 • Ben je nog bezig met het afronden van je master? Dan kun je je wel alvast aanmelden zodat de Toelatingscommissie je toelaatbaarheid kan beoordelen.

c) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Stap 1: Meld je aan in Studielink

Nadat je je hebt aangemeld in Studielink beoordeelt de Toelatingscommissie van de opleiding of jouw vooropleiding voldoende aansluit om te worden toegelaten. Indien nodig, vraagt zij aanvullende informatie op.

 • De naam van de opleiding in Studielink:
  M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen: Leraar Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Zelfredzaamheid.

Aanmelden via Studielink

Let op: Geef in Studielink een e-mailadres op dat je regelmatig gebruikt. Tilburg University gebruikt dit e-mailadres voor correspondentie rondom toelating en inschrijving.

Stap 2: Ga verder met je aanmelding in ons online aanmeldingssysteem

Binnen 1 week na je aanmelding in Studielink ontvang je twee e-mails van Tilburg University.  

 • Eén e-mail bevat je Tilburg University accountgegevens (je studentnummer en Tilburg University e-mailadres). Je hebt deze gegevens niet nodig voor je aanmelding, maar bewaar ze goed, want je hebt ze later nodig. 
 • De andere e-mail bevat je OSIRIS Aanmeld accountgegevens en informatie over hoe je je aanmelding in OSIRIS Aanmeld kunt starten. Als je deze e-mail niet binnen 1 week na je aanmelding in Studielink hebt ontvangen, neem dan contact op met de toelatingscommissie: tshd.admissions@tilburguniversity.edu

Documenten uploaden 

Verzamel de gevraagde documenten en upload ze in pdf-format.   

 • Cijferlijst
  Dit is een officiële lijst van je universiteit met de vakken die je hebt gevolgd in je bacheloropleiding en de cijfers die je voor deze vakken hebt behaald.
 • Een beknopt curriculum vitae 
 • Motivatiebrief

Afhankelijk van je exacte vooropleiding kunnen er meer documenten gevraagd worden. Je ziet precies welke documenten je moet uploaden zodra je de benodigde gegevens hebt ingevuld in OSIRIS Aanmeld.   

Dien je aanmelding in voor de deadline, zoals hierboven aangegeven 

Als je je aanmelding vlak voor of op de deadline indient, maar niet de juiste documenten hebt geüpload, behoudt Tilburg University zich het recht om je aanmelding niet te behandelen. 

Na het indienen van je aanmelding 

Onze Toelatingscommissie controleert of je aanmelding compleet is volgens bovenstaande eisen. Als je documenten niet volledig zijn, wordt je gevraagd de ontbrekende documenten in te dienen of onleesbare documenten te vervangen.   

Je kunt de status van je aanmelding op elk moment controleren door in te loggen op je account in OSIRIS Aanmeld.

Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie kan de volgende conclusies trekken:

 1. Je bent definitief toegelaten tot de post-master (je voldoet aan alle voorwaarden).
 2. Je bent voorwaardelijk toegelaten tot de post-master (je voldoet (nog) niet aan alle voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je je masterdiploma nog niet hebt behaald).
 3. De commissie heeft aanvullende informatie nodig om je toelaatbaarheid te kunnen beoordelen.
 4. Je bent nog niet toelaatbaar tot de post-master, maar dient eerst een individueel premasterprogramma te volgen.
 5. Je bent helaas niet toelaatbaar.

Over de conclusie van de Toelatingscommissie word je binnen drie weken na aanmelding geïnformeerd via het mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink. In de mail die je ontvangt staat ook beschreven welke vervolgstappen je moet doorlopen met betrekking tot je toelating.

Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af

Wanneer je bent toegelaten, moet je nog een aantal stappen doorlopen om je inschrijving af te ronden. Over deze stappen word je vanzelf geïnformeerd via het e-mailadres dat je bij je aanmelding in Studielink hebt opgegeven.

Houd je mailbox (en junk mail folder) dus goed in de gaten!

Intensieve tweedaagse start

De opleiding begint met een intensieve tweedaagse start op woensdag 30 en donderdag 31 augustus 2023. Je ontvangt hiervoor vanzelf een uitnodiging als je je hebt aangemeld in Studielink. De uitnodigingen worden vanaf begin augustus verstuurd.

De intensieve tweedaagse start vormt de eerste officiële collegeweek van je nieuwe studie. Tijdens deze dagen krijg je belangrijke informatie over onder meer collegeroosters, boeken, stage en studiebegeleiding. Ook maak je kennis met medestudenten, docenten en medewerkers. Bovendien maken we een start met het vullen van je 'gereedschapskist' als docent; we gaan bijvoorbeeld aan de slag met hoe je een les begint, hoe je een goede sfeer in de klas kunt krijgen, of hoe je je stem gebruikt.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag verder. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen.