Students at their graduation ceremony

Carrièreperspectieven Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Met een eerstegraads opleiding tot docent Bedrijfseconomie word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Jouw didactische kennis en onderwijsvaardigheden komen echter ook in andere beroepen goed van pas.

Lesbevoegdheid

Hoewel de opleiding vooral voorbereidt op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo, mag je met jouw eerstegraads bevoegdheid lesgeven aan alle klassen van havo en vwo. Je bent daarnaast bevoegd om les te geven in het vmbo, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en praktijkonderwijs.

Kennis en vaardigheden

Als academisch geschoold docent kun jij:

  • vanuit jouw eigen ervaring voor je leerlingen de brug slaan tussen het voortgezet onderwijs en het academisch onderwijs.
  • leerlingen een onderzoekende houding bijbrengen en behalve kennis delen ook inzicht geven in hoe kennis tot stand komt.
  • de link leggen tussen de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsonderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarmee kun je bijdragen aan verbetering van het onderwijs in brede zin (het schoolvak, het beroep én de school).

Hoewel de opleiding je in eerste instantie klaarstoomt voor een baan in het onderwijs, komen jouw didactische kennis en onderwijsvaardigheden ook in andere beroepen goed van pas, bijvoorbeeld een beroep als trainer, docent op een hbo, leermiddelenontwikkelaar, onderwijsadviseur, beleidsadviseur onderwijs, of lerarenopleider / vakdidacticus.

Vaardigheden die je tijdens de opleiding ontwikkelt, zijn onder andere:
- Motiveren
- Presenteren
- Kennisoverdracht
- Leidinggeven aan groepen
- Conflicthantering
- Samenwerken
- Ontwerpen van educatief materiaal
- Onderzoeken en ontwikkelen van onderwijs

Grote vraag naar leraren

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er de komende jaren een grote vraag is naar leraren in het voortgezet onderwijs. Hoewel de cijfers per regio verschillen, is er over het algemeen een tekort aan eerstegraads opgeleide docenten. Via de website van VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs) zijn de meest recente onderzoeken naar het arbeidsmarktperspectief voor leraren in te zien.

Alumni facts

  • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: <1 maand
  • 71% vindt direct na afstuderen een baan, 100% binnen een half jaar
  • 57% kiest voor een baan in de onderwijssector

Bron: Nationale Alumni Enquête, 2016-2021 | n=7

Na je master

Hulp bij de overstap naar de arbeidsmarkt

Als student van Tilburg University kunnen we je – bovenop de vaardigheden die je tijdens je opleiding zelf opdoet – op de volgende manieren helpen met je overgang naar de arbeidsmarkt:

  • Coaching, ondersteuning en trainingen op het gebied van sollicitatie- en communicatievaardigheden door het Career Center.
  • Individuele loopbaanbegeleiding of hulp bij het vinden van een stage door de Career Services Officers.
  • Ontmoet potentiële werkgevers en raak alvast bekend met de arbeidsmarkt op diverse carrière-evenementen georganiseerd met de studieverenigingen.
  • Cursussen ondernemerschap en hulp bij het starten van je eigen onderneming.

Meer over onze Career Services

Meer over onze services op het gebied van ondernemerschap

Geïnteresseerd in de Lerarenopleiding Bedrijfseconomie?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden