Philosophy of Humanity and Culture

Leer jezelf, de mens en onze cultuur begrijpen aan de hand van klassieke filosofische werken

Philosophy of Humanity and Culture is een Engelstalige track waarin je je intensief bezighoudt met de moderne Europese filosofische tradities. Je bestudeert filosofische klassiekers en leert wat het betekent om werkelijk door te vragen. Bestaat er bijvoorbeeld zoiets als 'het wezen' of 'de natuur' van de mens; of is het menselijk bestaan altijd al bepaald door culturele contexten? Wat is ‘identiteit’ en hoe draagt kunst bij aan onze ervaring van menselijkheid of het begrijpen van ons bestaan? Doordat je leert om nieuw licht te werpen op fundamentele vragen kun je waardevolle bijdragen leveren aan een beter begrip van mens, cultuur en leven. De inzichten die je opdoet komen zeer goed van pas in beroepen als wetenschappelijk onderzoeker, kunstenaar, kunst- en cultuur-educator, schrijver of journalist.


Werp nieuw licht op fundamentele vragen door werkelijk door te vragen

Binnen Philosophy of Humanity and Culture gaan we in op thema’s die worden behandeld in de klassieke meesterwerken uit de Europese traditie. We bespreken onder meer het verschil tussen 'natuur' en 'cultuur', 'mens' en 'dier', 'zijn' en 'verschijnen', ‘Verlichting’ en ‘Romantiek’. We belichten daarbij vooral het belang van geschiedenis, religie, kunst, taal en psychologie voor onze identiteit. Ook staan we stil bij de rol van het geheugen, gender, de relatie tussen literatuur, film en filosofie, oorlog, kunst en herinnering, en die tussen religie en secularisatie. Dit alles draagt bij aan het begrijpen van het menselijk bestaan, cultuur en samenleving.

In de moderne tijd, vanaf de zeventiende eeuw, zijn er in de filosofische tradities heel verschillende antwoorden gegeven op de vragen die worden opgeworpen in de klassieke werken. Antwoorden die meeklinken in hedendaagse filosofische, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke en politieke debatten. Als filosoof neem je niet snel genoegen met antwoorden. Om die reden leer je binnen Philosophy of Humanity and Culture hoe je zinvol kan doorvragen en wat dat betekent. Behalve helder beschouwen, argumenteren, spreken en schrijven, leer je door middel van verschillende filosofische benaderingen de mens en onze samenleving kritisch te onderzoeken. Daarmee plaats je je in het hart van het leven en de samenleving.


Waarom ‘Philosophy of Humanity and Culture’ in Tilburg?

De laatste jaren krijgen de grote Duitse en Franse denktradities van de filosofie in Nederland minder en minder aandacht. Kennis wordt steeds meer gezien als een proces dat vroeg of laat tot een conclusie moet komen. Maar waar anderen genoegen nemen met conclusies, daar begint de filosoof pas. Het is daarbij onvermijdelijk om ook de grote Duitse en Franse denkers van de afgelopen vierhonderd jaar grondig te bestuderen, evenals hun invloed op de laatste ontwikkelingen in de Europese en Amerikaanse filosofie. Philosophy of Humanity and Culture onderscheidt zich van het leeuwendeel van de andere filosofische masterprogramma’s in Nederland door de focus op de moderne, postmoderne en huidige Europese filosofie.

Philosophy of Humanity and Culture in het kort

Track vanFilosofie
TaalEngels
StartEind augustus en eind januari
Duur12 maanden (in voltijd)
TitelMaster of Arts (MA)
Aansluitende bachelorsBekijk de toelatingseisen en aanmeldprocedure
PremasterBeschikbaar
DeeltijdBeschikbaar
Na je studiewetenschappelijk onderzoeker, schrijver, journalist,
programmamaker, kunst- en cultuur-educator
Meer over beroepsperspectieven


Alle masteropleidingen

Meer weten?