Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Frans voor bezoekers

Frans: het is de taal van grote filosofen als Descartes en Sartre. De taal van beroemde wetenschappers als Marie Curie en Pasteur, van grote schrijvers als Victor Hugo en Marcel Proust, van beroemde dichters als Charles Baudelaire of Jacques Prévert. Ook in de modewereld, de juridische wereld en de wereld van de hotellerie is het Frans een belangrijke taal.

Invloedrijke taal

Maar er is méér. Als vijfde economische grootmacht is Frankrijk aantrekkelijk voor ondernemers, onderzoekers en buitenlandse studenten. Frans is zowel werktaal als officiële taal bij de VN, de EU, de UNESCO, de NAVO, bij het internationaal Olympisch Comité, het internationale Rode Kruis en bij verschillende internationale juridische instanties. Het is dan ook na het Engels de meest invloedrijke taal ter wereld. Kennis van het Frans is eigenlijk onmisbaar voor mensen die een loopbaan ambiëren bij een internationale organisatie.

Drie cursussen Frans

Het Language Center biedt drie cursussen Frans aan: ‘Frans voor beginners – Plus’, ‘Frans voor halfgevorderden’ en ‘Frans voor gevorderden’. Deze cursussen sluiten op elkaar aan: wanneer u de cursus voor beginners hebt afgerond, kunt u doorstromen naar de cursus voor halfgevorderden en dan naar die voor gevorderden. Denkt u al meteen op een hoger niveau te kunnen instromen omdat u al wat meer voorkennis hebt van het Frans? Maak dan even een afspraak met coördinator Cristina Irún, dan kunt u samen bekijken wat uw instapniveau is en welke cursus het meest geschikt is voor u.

Frans voor absolute beginners

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om (op niveau A1.1 van het Europees Referentiekader):

* te groeten

* te spellen en te tellen

* persoonlijke informatie uit te wisselen

* jezelf of een andere persoon te presenteren

* te praten over voorkeuren, gewoontes en hobbies

* vragen te stellen, informatie te vragen

* een plek te beschrijven: een stad of een wijk

* te praten over de dagindeling en over de tijd

* te reageren op een uitnodiging, zelf een uitnodiging te doen

Na deze cursus kun je eventueel kun je deelnemen aan de cursus Frans Beginners-Plus.

Frans voor beginners – Plus

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Voor deze cursus rekenen we erop dat u al enige kennis van het Frans hebt. De basiskennis wordt weliswaar herhaald, maar het tempo ligt hoog. Vandaar de toevoeging ‘plus’ aan de cursustitel. In de cursus komen de vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven allemaal in ongeveer gelijke mate aan bod. De oefenactiviteiten zijn gericht op praktische en realistische situaties, zoals uzelf voorstellen, boodschappen doen en spreken over een stad of regio.

Elk college wordt verrijkt met aspecten uit het dagelijks leven in Frankrijk, zoals eetgewoontes, dagindeling en literatuur. Als daar aanleiding toe is, worden ook Franse actualiteiten besproken.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld een portret van iemand schrijven, een eenvoudige tekst lezen en spreken over het weer. U hebt dan niveau A2 van het Europees Referentiekader bereikt.

Frans voor halfgevorderden

13x3 uur college, 8 uur zelfstudie per week, 6 ECTS

Deze cursus is het vervolg op de cursus Frans voor beginners – Plus. Via groepsopdrachten en individuele opdrachten breidt u uw kennis van het Frans verder uit. Samen met medecursisten gaat u bijvoorbeeld een nieuw product uitvinden en presenteren. En u gaat thuis een televisieprogramma bekijken en beluisteren, waar u daarna vragen over moet beantwoorden.

Verder krijgt u meer informatie over Frankrijk en de Francofone landen. Eén college is geheel gewijd aan de ‘civilisation française’, waarbij ook een stukje geschiedenis en staatsinrichting de revue passeren. Daarnaast komen film en literatuur aan bod en haakt de docent aan bij de actualiteiten.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld een klachtenbrief schrijven, debatteren en praten over gebeurtenissen in het verleden. U hebt dan niveau B1 van het Europees Referentiekader bereikt.

Frans voor gevorderden

8x2 uur college, 6 uur zelfstudie per week, 3 ECTS

Deze cursus is het vervolg op de cursus Frans voor halfgevorderden. Schrijfvaardigheid is in deze cursus belangrijker dan in de andere twee cursussen, terwijl tijdens de colleges het accent vooral ligt op spreekvaardigheid. Zo gaat u met medecursisten een vergadering houden over een actueel onderwerp, waarbij iedereen een bepaalde rol krijgt toebedeeld. Ook gaat u thuis een presentatie voorbereiden in het Frans over een ‘point d’actualité’ die u vervolgens tijdens het college gaat geven.

De docent gebruikt in deze cursus voornamelijk authentiek materiaal afkomstig uit de francofone pers. Het materiaal is daarmee een bron van culturele informatie. Daarnaast spelen de actualiteiten een belangrijke rol in deze cursus. Het onderwerp ‘vergaderen’ is bijvoorbeeld gelinkt aan de Franse maatschappij en bij het solliciteren komt de Franse arbeidsmarkt aan bod.

Aan het eind van de cursus kunt u bijvoorbeeld een krantenartikel schrijven, uw mening geven en onderbouwen en een interview houden met een Franstalig persoon. U hebt dan niveau B1/B2 van het Europees Referentiekader bereikt.