student reading

Vertaling, editing, correctie en tutoring

Voor alle TiU-medewerkers biedt het Language Center ondersteuning bij de vertaling van Nederlandstalige teksten (of vice versa) en editing en correctie van Engelstalige teksten die geschreven worden voor centrale en facultaire bestuurlijke processen. Ook tutoring en workshops behoren tot de mogelijkheden.

Vertalingen

  • Nederlandstalige teksten worden vertaald naar het Engels (of vice versa)

Editing

  • ondersteuning bij het schrijven van teksten op het gebied van stijl, logische volgorde, effectiviteit, doelstellingen, consistentie et cetera.

Correctie

  • feedback op grammatica, uitdrukkingen, interpunctie, duidelijk taalgebruik, jargon et cetera.

Tutoring

  • begeleiding van het schrijfproces op basis van de geschreven (beleids)tekst in de vorm van individuele sessies of een korte workshop.

Meer informatie op intranet

Kan ik hulp krijgen bij het vertalen van andersoortige teksten?

Voor hulp bij editing en correctie van Engelstalige teksten anders dan beleidsteksten kun je een beroep doen op het vertaalbureau van het Taalcentrum VU of Radboud in’to Languages.