College van Bestuur / Executive Board

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het CvB heeft de algemene leiding, is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur en legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

Prof. dr. Wim van de DonkRector magnificus en voorzitter College van Bestuur
Prof. dr. ir. Jantine SchuitLid College van Bestuur en vice rector magnificus
Drs. Wilma de Koning  Lid College van Bestuur en vice voorzitter
Hans-Georg van LiempdSecretaris van de universiteit