Tilburg University logo statue

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt het dagelijkse bestuur van de universiteit. Het CvB heeft de algemene leiding, is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur en legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur.

Prof. dr. Wim van de Donk Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur
Prof. dr. ir. Jantine Schuit Lid College van Bestuur en Vice Rector Magnificus
Paulina Snijders Vicevoorzitter en lid van het College van Bestuur
Hans-Georg van Liempd Secretaris

Lees de speeches van de leden van het College van Bestuur