Hand-Georg van Liempt

Drs. Hans-Georg van Liempd

Hans-Georg van Liempd (1961) is sinds 15 februari 2021 secretaris van Tilburg University.

De secretaris draagt een bijzondere verantwoordelijkheid bij het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die het College neemt, in voortdurende samenspraak met decanen, faculteiten en ondersteunende diensten om onze studenten en medewerkers maximaal toe te rusten voor hun belangrijke werk voor wetenschap, onderwijs en samenleving. 

Naast de primaire taak die Hans-Georg van Liempd uitvoert als secretaris, is hij als directeur University Services verantwoordelijk om het samenwerken van de verschillende divisies op het gebied van belangrijke beleidsthema’s en de bedrijfsvoering te bevorderen, te coördineren en te borgen.

Nevenwerkzaamheden

  • Lid Raad van Toezicht Netherlands School of Public and Occupational Health
  • Lid Raad van Toezicht ContourdeTwern
  • Lid Raad van Toezicht Schouwburg Concertzaal Tilburg
  • Senior Trainer en Expert EAIE
  • Lid van het Management Board of Center for Higher Education Internationalisation (CHEI)
  • Internatioanl Association of Universities (IAU) Senior Fellow 

Studies en voormalige hoofdfuncties

Hans-Georg van Liempd was hiervoor directeur van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Eerder was hij directeur van International Office en interim-directeur van Tilburg Law School en van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences.

Hans-Georg van Liempd is sinds 1989 werkzaam aan de universiteit en behaalde zijn doctoraal economie aan Tilburg University. Hij vervulde ook diverse managementfuncties buiten de universiteit en vervult enkele nevenfuncties in het kader van de Europese samenwerking en is ook actief in Tilburg, de stad waarmee onze universiteit op een bijzondere manier is verbonden.