Kennisveiligheid

Kennisveiligheid

Kennisveiligheid

Met kennisveiligheid willen we ervoor zorgen dat internationale (wetenschaps)samenwerking veilig kan plaatsvinden. Het gaat daarbij om het (her)kennen van veiligheidsrisico’s en deze beperken tot een acceptabel niveau.

Wat is kennisveiligheid?

Binnen het thema kennisveiligheid gaat het om een drietal zaken:

  • Het voorkomen van ongewenste overdracht van (gevoelige) kennis en technologie.
  • Het voorkomen van ongewenste beïnvloeding van onderwijs en onderzoek, om zo de kernwaarden academische vrijheid en sociale veiligheid niet in gevaar te brengen. 
  • Het informeren en adviseren over ethische kwesties die een rol kunnen spelen bij samenwerkingen met landen die de grondrechten van mensen niet respecteren. 

Binnen onze universiteit kun je op verschillende manieren te maken krijgen met kennisveiligheid. Bijvoorbeeld als je een internationale samenwerking aangaat, onderzoek doet of iemand aanneemt uit een land buiten de EER. 

‘Dual-Use’ research

Het begrip "dual-use" betekent dat kennis, informatie, methoden, producten of technologieën die worden ontwikkeld voor vreedzame en legitieme (civiele) doeleinden, misbruikt kunnen worden voor schadelijke (militaire) doeleinden. In het geval van onderzoek spreekt men van “dual-use research”. Dual-use research verwijst naar goedbedoeld onderzoek dat ook misbruikt kan worden.

Voor de export van dual-use goederen (en/of technieken) gelden strenge regels en is een vergunning nodig. Dit bemoeilijkt samenwerking.

Door het ministerie is een korte animatie ontwikkeld met uitleg over Dual-Use. Deze kun je hier bekijken:

Dual-use animatie | Bureau Biosecurity

Advies

Je kunt met vragen over kennisveiligheid terecht bij het Adviesteam Kennisveiligheid van Tilburg University. Dit team bestaat uit een aantal collega’s met verschillende relevante expertises op het gebied van internationale samenwerkingen en (kennis)veiligheid. 

Het team geeft advies, zorgt voor afstemming met andere thema’s binnen het veiligheidsdomein, betrekt indien nodig deskundigen uit andere vakgebieden en signaleert risico’s en kansen voor internationale samenwerkingen in het onderzoek en onderwijs. 

Contact 

Heb je een vraag of advies nodig? Neem dan contact op met het Adviesteam Kennisveiligheid via kennisveiligheid@tilburguniversity.edu