Blad met gegevens, foto Vladislav Bulatov

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in onderzoeksdata

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens in onderzoeksdata

Om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt. In dat geval is het van belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Op deze en de onderliggende pagina’s vind je meer informatie over hoe je dat als onderzoeker doet.

De AVG heeft ook voor wetenschappelijk onderzoek een aantal belangrijke implicaties. Door vanaf het begin zorgvuldig om te gaan met onderzoeksdata en persoonsgegevens hoef je aan het einde van het proces geen extra zaken meer vast te leggen. Daarnaast is voor dergelijk onderzoek meestal ook ethische goedkeuring nodig. Door het volgen van de procedure bij de ethische commissie heb je nagedacht over de noodzakelijkheid van de data, het soort gegevens dat je gaat verzamelen en hoe je deze gaat verzamelen, analyseren en opslaan. Daarmee zorg je er ook voor dat het onderzoek wordt  geregistreerd in het verwerkingsregister en dat de pre-DPIA (Data Protection Impact Assessment) is uitgevoerd, waarmee je aan de verplichting in de AVG om verantwoording af te leggen over het gebruik van persoonsgegevens hebt voldaan.

Bij het gebruik van panel- of publieke datasets is in sommige gevallen de AVG niet van toepassing, bijvoorbeeld als de data anoniem is. Dit document (alleen beschikbaar in het Engels) helpt bij het bepalen of de dataset onder de reikwijdte van de AVG valt.

Op deze webpagina's worden een aantal AVG-regels voor wetenschappelijk onderzoek nader uitgelegd. In het themabeleid Wetenschappelijk Onderzoek staat meer informatie en in de begeleidende one-pager staan verwijzingen naar belangrijke onderdelen van het themabeleid. Voor vragen kun je contact opnemen met de data representative van het Research Support Team. 

Lees meer over onderzoek voor studenten

Drie fasen van onderzoek

De aspecten van wetenschappelijk onderzoek die relevant zijn voor persoonsgegevens kunnen weergegeven worden in drie fasen: voor, tijdens en na afronding van het onderzoek.

Deze drie fasen hebben hun eigen aandachtspunten als het gaat om bescherming van persoonsgegevens waarmee de onderzoeker rekening moet houden.