EU building Brussels

CoEV: expertisecentrum voor Europese waarden

Veel Europeanen weten niet goed wat ‘Europa’ voor ze doet. Anderzijds hebben beleidsmakers vaak geen nauwkeurig beeld van wat er leeft onder de bevolking. In het Jean Monnet Centre of Excellence for European Values (CoEV) werken experts vanuit alle kerndisciplines van Tilburg University samen om meer inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen wat Europeanen belangrijk vinden en hoe beleidsmakers daarmee omgaan.

Het CoEV richt zich op zes kerndomeinen, die tot 2024 prioriteit zijn voor de Europese Commissie. De algemene coördinatie is in handen van Tim Reeskens (TSB). Daarnaast is per thema een coördinator aangesteld. Binnen de thema’s worden inzichten en aanvullende data verzameld om beter zicht te krijgen op het draagvlak voor de zes EU beleidsthema’s. Binnen het CoEV wordt ook de onderwijsmodule ‘The Futures of Europe’ ontwikkeld die via het initiatief ENGAGE wordt aangeboden aan studenten in Europa. Ook worden in samenwerking met Studium Generale publieksevenementen georganiseerd gericht op kennisdeling.

Thema’s en coördinatoren

 1. A European Green Deal: Saskia Lavrijsen (TLS) en Harald Benink (Tisem)
 2. An economy that works for all people: Ton Wilthagen (TLS)
 3. A Europe fit for the digital age: Marjolijn Antheunis (TSHD)
 4. Protecting the European way of life: Monique van Dijk-Groeneboer (TST)
 5. A stronger Europe in the world: Martijn Groenleer (TLS)
 6. A new push for European democracy: Frank Hendriks (TLS)

European Values Study

Ten grondslag aan het CoEV ligt de European Values Study, een grootschalig internationaal dataverzamelingsproject. Hierbinnen worden al 40 jaar in tientallen Europese landen gegevens verzameld over wat burgers belangrijk vinden als het gaat over zaken als familie, werk, politiek en samenleving. Tilburg University heeft hierin een coördinerende rol, in de personen van sociologen Ruud Luijkx, Tim Reeskens, Inge Sieben en Quita Muis.

Evenementen

Er zijn geen resultaten gevonden.

Onze experts

 • TLS - Saskia Lavrijssen

  Saskia Lavrijssen

  #European law #energy market #good governance

  Thema:  A European Green Deal

  Profielpagina

 • Harald Benink

  Harald Benink

  #financial crisis #European Banking #artificial stock market

  Thema: A European Green Deal

  Profielpagina

 • Ton Wilthagen 2021

  Ton Wilthagen

  #labor market #work participation #social politics

  Thema: An economy that works for all people

  Profielpagina

 • Marjolijn Antheunis

  Marjolijn Antheunis

  #social capital #computer-mediated communications

  Thema: A Europe fit for the digital age

  Profielpagina

 • Monique van Dijk - Groeneboer

  Monique van Dijk - Groeneboer

  #religion and mental health #youth and religion

  Thema: Protecting the European way of life

  Profielpagina

 • Martijn Groenleer

  Martijn Groenleer

  #globalisation #regional governance #public policy

  Thema: A stronger Europe in the world

  Profielpagina

 • Frank Hendriks

  Frank Hendriks

  #civil society #cultural and country differences

  Thema: A new push for European democracy

  Profielpagina

 • TSB - Tim Reeskens

  Tim Reeskens

  #welfare #EVS #national identity
 • Quita Muis

  Quita Muis

  #threat #public opinion #panel data
 • TSB - Inge Sieben

  Inge Sieben

  #social inequality #social stratifiction #EVS
 • Ruud Luijkx

  Ruud Luijkx

  #empirical sociology #EVS #methodoly and statistics

Het Jean Monnet Centre of Excellence for European Values is gefinancierd door de Europese Unie, als onderdeel van het Erasmus+ programma. Visies en meningen die uit dit project voortkomen zijn van de betrokken auteurs en reflecteren niet noodzakelijk die van de Europese Unie of het Erasmus+ programma. De Europese Unie en de toekenningsautoriteit kunnen hiervoor dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. 

EU financiering NL verticaal