Students Tilburg University

Taaltoets

Je hebt je aangemeld voor een programma met als officiële voertaal Nederlands. De bij ons bekende vooropleiding is niet automatisch afdoende bewijs dat je de taal voldoende beheerst.

Je kunt je Nederlandse taalniveau aantonen met een van de volgende certificaten:

  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Educatief Startbekwaam (STRT)
  • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Educatief Professioneel (EDUP)
  • Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II (NT2)

Soms kun je worden vrijgesteld van deze eis. Meer informatie vind je hier. De faculteit moet een eventuele vrijstelling schriftelijk bevestigen. Voor informatie en/of een verzoek tot vrijstelling neem je contact op met de Student Desk.

Actie student:

Lever een kopie van het certificaat in of een originele vrijstellingsbrief.

Hoe/waar:

Deponeer de kopie van genoemd certificaat of van de originele vrijstellingsbrief in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301). Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.