Students Tilburg University

Medezeggenschap Economics and Management

Studenten hebben op verschillende manier inspraak: via het opleidingsbestuur en de opleidingscommissies, via klankbordgroepen en studentenpanels.

Studenten zijn binnen de faculteit betrokken bij

Het is voor studenten ook mogelijk om op universitair niveau actief te zijn in de medezeggenschap. Zo zijn in de Universiteitsraad de studentenfracties SAM en FRONT actief.