Students Tilburg University

Klankbordgroepen van studenten Economics and Management

De besturen van de verschillende economische opleidingen streven ernaar een kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk onderwijsprogramma te ontwerpen. Een kritische blik en ruimte voor het invoeren van verbeteringen vormt hierbij een essentieel onderdeel. De besturen zijn van mening dat de inbreng van studenten hierbij onmisbaar is. Speciaal hiervoor zijn klankbordgroepen in het leven geroepen.

Hoe werkt de klankbordgroep?

Iedere jaargang van elke economische opleiding kent een eigen klankbordgroep. De klankgroep bestaat uit een aantal studenten die periodiek met elkaar vergadert.  In deze vergaderingen evalueren de studenten de vakken (hoor- en werkcolleges), de tentamens, de literatuur, etc. Alle zaken die worden besproken, zowel positief als negatief, worden doorgegeven aan het desbetreffende opleidingsbestuur. Vervolgens worden die zaken dan besproken met de betrokken docenten en cursuscoördinatoren.

De klankbordgroep als aanspreekpunt

Als je geen lid bent van de klankbordgroep, maar je hebt wel suggesties of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met het studentlid van het opleidingsbestuur.

Lid worden?

Wil je direct je invloed uitoefenen op de kwaliteit van je opleiding, de vakken en tentamens? Dan kun je contact opnemen met de leden van de klankbordgroep van jouw opleiding (zie de opleidingspagina van je programma in Canvas) of met je onderwijscoordinator.