Students Tilburg University

Medezeggenschap studenten

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van Tilburg University betreffen. En je doet er een hoop ervaring mee op!

Bestuursbeurzen

Tilburg University stelt bestuursbeurzen beschikbaar voor studenten in de diverse medezeggenschapsorganen. Van de faculteit ontvang je bovendien nog vakantiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Medezeggenschapsorganen

Universitaire medezeggenschap
Facultaire medezeggenschap
Medezeggenschap bij University Services
Landelijke medezeggenschap
Gemeente Tilburg