Students on campus

Medezeggenschap studenten

Medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Op verschillende niveaus (opleiding, faculteit, universiteit of landelijk) kun je meebeslissen en adviseren over alle zaken die het onderwijs en de organisatie van Tilburg University betreffen. En je doet er een hoop ervaring mee op!

Bestuursbeurzen

Tilburg University stelt bestuursbeurzen beschikbaar voor studenten in de diverse medezeggenschapsorganen. Van de faculteit ontvang je bovendien nog vacatiegeld voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Medezeggenschapsorganen

Universitaire medezeggenschap

Universiteitsraad

In de Universiteitsraad zijn zetels beschikbaar voor studenten en personeel.  Alle belangstellenden kunnen de agenda en de stukken inzien via de SharePoint map van de Universiteitsraad. Als de stukken niet via deze pagina's te raadplegen zijn, kunnen deze bij het secretariaat worden opgevraagd of ingezien in C 163.

Studentenfracties

De studenten zijn lid van een van de studentenfracties SAM of Front. Het Centraal Overleg Studentenfracties is het centrale overlegorgaan voor de hele studentenmedezeggenschap. Je kunt hen bereiken op cos@tilburguniversity.edu.

Facultaire medezeggenschap
Medezeggenschap bij University Services
  • SALIS: Studenten Adviesraad Library and IT Services
Landelijke medezeggenschap
  • ISO
    Interstedelijk StudentenOverleg
  • LSvB
    Landelijke Studentenvakbond
  • NSE
    Nationale Studenten Enquete
Gemeente Tilburg