Gesolliciteerd en aangenomen

Checklist afstuderen masterdiploma

Ben je masterstudent en denk je binnenkort af te studeren? Controleer of je in de afrondende fase van je masterstudie zit en volg de vereiste stappen in deze checklist afstudeereisen.

Controle studievoortgang 

Vanaf het moment dat al je verplichte vakken in Osiris Student zijn bijgeschreven, en je scriptie in de fase van afronding is, dan kun je via Osiris Zaak het diploma digitaal aanvragen. Voordat je het masterdiploma aanvraagt, dien je eerst zelf te controleren of alle behaalde resultaten geregistreerd zijn in Osiris. Heb je je laatste resultaat behaald, maar is je cijfer nog niet bijgeschreven, dien dan wel alvast een uitschrijfverzoek in via Studielink voor het einde van de maand.  

Uitschrijven Studielink 

Na het afstuderen is het belangrijk om je op tijd uit te schrijven voor je studie. Zodra je weet dat je afgestudeerd bent, kun je je via Studielink uitschrijven. Je kunt je niet uitschrijven met terugwerkende kracht. Je inschrijving wordt beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand volgend op de maand waarin je uitschrijfverzoek via Studielink is ontvangen.  

Druk in Studielink op de knop “Uitschrijven”. Vervolgens kom je in het "Verzoek tot uitschrijving indienen"  formulier. Geef bij de reden van je uitschrijving "Afstuderen" aan en vul de maand in per wanneer je niet meer ingeschreven wilt zijn. 

Verklaring van uitschrijving

Wanneer je een verklaring van uitschrijving nodig hebt, kun je deze aanvragen als je uitschrijving geheel is voltooid en je hiervan via Studielink een bevestiging ontvangen hebt. Vraag via internet een verklaring van uitschrijving aan. 

Diploma-aanvraag 

Dit is de dag waar je jarenlang naartoe hebt gewerkt. Tijd om je diploma aan te vragen.  

Als je afstudeert voor een masteropleiding kun je hier zelf je diploma aanvragen.  
Bij het aanvragen van een diploma wordt onderscheid gemaakt tussen: 

  • Masterdiploma met gezamenlijke uitreiking 

  • Masterdiploma aanvragen met uitreiking tijdens de verdediging 

  • Het diploma ophalen bij de Student Desk 

Je verzoek wordt alleen in behandeling genomen, als je aan alle verplichtingen m.b.t. het afstuderen hebt voldaan. 

Diploma ophalen bij de Student Desk 

Mocht je voor je de mogelijkheid kiezen om het diploma op te halen bij de Student Desk, houdt er dan rekening mee dat er minimaal 3 à 4 weken nodig zijn om je aanvraag af te handelen en afstudeerstukken in orde te maken. Je ontvangt vanuit de Student Administration een e-mail, zodra je diploma klaarligt bij de Student Desk. Je kunt het diploma ophalen tijdens de openingstijden van de Student Desk. Je hoeft hiervoor geen aparte afspraak te maken. 

Als je niet in de gelegenheid bent om het diploma persoonlijk op te halen dan kun je ook iemand machtigen om het diploma voor je op te halen.  

Studiefinanciering en OV-Chipkaart opzeggen 

Nadat je je bij Studielink hebt uitgeschreven krijg je het eventueel te veel betaalde collegegeld automatisch teruggestort. Hoeveel je terugkrijgt, is uiteraard afhankelijk van hoeveel je al hebt betaald. Als je het volledige bedrag hebt betaald dan krijg je 1/12 terug voor elke maand dat je niet meer staat ingeschreven. Als je in termijnen betaalt dan stopt de universiteit de afschrijvingen (mits het volledige bedrag al is betaald) en krijg je, indien van toepassing, het te veel betaalde bedrag terug. 

Is je uitschrijfdatum 1 juli of 1 augustus dan wordt er geen restitutie meer verleend. Je kunt in dat geval ervoor kiezen om voor deze opleiding ingeschreven te blijven staan. Voordeel is dat je, zolang je ingeschreven staat, je alle rechten als student behoudt zoals recht op een OV-chipkaart. Vanaf medio juni kun je aangeven dat je met ingang van het nieuwe collegejaar (1 september) niet opnieuw wilt inschrijven. Dat doe je eveneens bij Studielink via de knop "niet herinschrijven".  Je ontvangt van Studielink een bevestiging van je verzoek tot uitschrijving.  

Let op: Vergeet niet bij DUO eventuele studiefinanciering, lening en Studenten OV Chipkaart stop te zetten, uiterlijk vanaf de datum waarop je bent uitgeschreven. 

Belangrijke e-mails uit universiteitsmail halen

Let op: Nadat je je hebt uitgeschreven en je staat niet meer ingeschreven voor een andere opleiding, dan kun je 30 kalenderdagen na je uitschrijving nog in je universiteitsmail. Na 30 kalenderdagen, kun je niet meer in je universiteitsmail. Let er dus op, dat je tijdig al je belangrijke mail uit je universiteitsmailadres haalt.  

Naam geregistreerd in BRP 

De naam die geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP) is de naam die op je diploma wordt vermeld. Ook als je je roepnaam in Studielink hebt veranderd.