Bij het CBE kun je in beroep gaan tegen bepaalde beslissingen van de universiteit.

Hoe moet je beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE)?

Op deze pagina kun je lezen hoe je een beroep kunt indienen bij het CBE. Er wordt onderscheid gemaakt tussen studenten die zijn ingeschreven aan de universiteit en een administratienummer (ANR) hebben en personen die niet meer zijn ingeschreven en geen ANR hebben.

Ik heb een ANR

Als je een administratienummer (ANR) van Tilburg University hebt kun je online je beroepschrift indienen door in te loggen met je ANR en je wachtwoord. De aangegeven velden moet je invullen. Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft tegen welke beslissing je in beroep gaat en dat je een heldere motivering geeft waarom je het niet eens bent met deze beslissing! Je kunt bij je beroep documenten in PDF-format meesturen (via de knop 'upload'). Het is belangrijk dat je in ieder geval de beslissing waartegen je beroep instelt direct met je beroep meestuurt. Zorg ervoor dat in het PDF-bestand duidelijk de datum van de beslissing staat vermeld. Verder is het mogelijk om bijvoorbeeld (e-mail)correspondentie of andere documenten mee te sturen, die van belang zijn bij de behandeling van je beroep.

Heb je alle velden ingevuld dan klik je op de knop ‘tonen’. Je kunt dan je gehele beroepschrift nog eens rustig doorlezen. Met de knop ‘versturen’ wordt je beroepschrift automatisch verzonden naar het CBE en krijg je zelf ook een afschrift van je beroepschrift op je mailadres. Je kunt via deze website ook een pro forma beroep indienen. Dat je pro forma in beroep wilt gaan kun je aangeven in het veld waar om je motivatie wordt gevraagd.

Dien nu je beroepschrift in

Ik heb geen ANR

Als je niet bent ingeschreven aan de universiteit en je dus geen ANR hebt, kun je je beroep per post of per e-mail indienen.

Als je je beroepschrift per post verstuurt, is het verstandig om dit aangetekend te doen zodat je een bewijs hebt van de datum van verzending. Als het beroep niet binnen zes weken nadat de bestreden beslissing is genomen, is ingediend wordt het niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er geen inhoudelijke uitspraak wordt gedaan. Dit is slechts anders indien je een gegronde reden hebt voor de termijnoverschrijding. Vakantie of het niet tijdig gecontroleerd hebben van je e-mail is in ieder geval geen gegronde reden.  

Je kunt je beroepschrift richten aan:

Tilburg University
Centraal Loket Geschillen en Klachten
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Of per e-mail: cbe@tilburguniversity.edu

Dit beroepschrift moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het beroep moet binnen zes weken na de beslissing waartegen je in beroep komt bij het Centrale Loket Geschillen en Klachten binnen zijn;
  • je moet het beroepschrift dateren;
  • geef duidelijk aan tegen welke beslissing je in beroep gaat en voeg deze beslissing in kopie toe;
  • geef gemotiveerd aan waarom je het niet eens bent met deze beslissing;
  • je moet je beroepschrift ondertekenen;
  • voeg een volledig ingevuld geleidebiljet toe.