Students Tilburg University

Algemene bepalingen (H1 Studentenstatuut)

1.1 Vaststelling en bekendmaking
1.2 Inhoud van het studentenstatuut
1.3 Begripsbepalingen
1.4 Geldigheid van het studentenstatuut