Students Tilburg University

Hoofdstuk 1 Studentenstatuut: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 van het Studentenstatuut. In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d.

1.1 Vaststelling en bekendmaking
1.2 Inhoud van het studentenstatuut
1.3 Begripsbepalingen
1.4 Geldigheid van het studentenstatuut