De campusgemeenschap is continue in beweging

Studentenstatuut

Disclaimer: door de terugkeer van de basisbeurs zullen mogelijk nog wijzigingen volgen in artikel 9.2. Profileringsfonds.

In het Studentenstatuut zijn alle rechten en plichten van studenten vastgelegd op het gebied van het onderwijs, tentamens en examens, studentenvoorzieningen, medezeggenschap, rechtsbescherming e.d. Ook zijn regelingen met betrekking tot inschrijving, collegegeld en financiele ondersteuning in het statuut opgenomen.

Bijlagen Studentenstatuut

Het studentenstatuut bevat drie bijlagen:

  1. De regeling Inschrijving en Collegegeld
  2. De regeling Profileringsfonds
  3. De regeling Duale carrière

In de linker kolom vind je de inhoud van de hoofdstukken 1 t/m 10 en de bijlage.

Faculteiten

Naast een algemeen deel kent het Studentenstatuut ook een facultair deel, het Onderwijs- en Examen Reglement (OER).