Students Tilburg University

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) (H5 Studentenstatuut)

Hoofdstuk 4 van het studentenstatuut: Onderwijs- en Examenregeling.

5.1 De Onderwijs- en Examenregeling (OER)
5.2 Inhoud Onderwijs- en Examenregeling