University Library

Schrijf- en informatievaardigheden

Hoe kun je op een efficiënte manier informatie zoeken, selecteren en op een ethische wijze te gebruiken? Met de juiste schrijf- en informatievaardigheden ben je goed op weg.

Hoe kun je persoonsgegevens veilig verwerken?

Als je persoonsgegevens gebruikt, moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan. Daarnaast dien je je te houden aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het niet naleven van de GDPR kan leiden tot reputatieschade en claims van betrokkenen.

Het document 'Student research & personal data in your research' beschrijft hoe je persoonsgegevens op een veilige manier kunt verwerken.