Students Tilburg University

Verzoek indienen examencommissie Economics and Management

Voor het indienen van verschillende verzoeken zijn online formulieren verkrijgbaar. Zie onze website

Andere verzoeken dienen schriftelijk (via e-mail of hardcopy) en gemotiveerd te worden ingediend bij de Examencommissie. Indien je student bent van Tilburg University, vermeldt dan ook altijd je administratienummer.

  • examencommissie-tisem@tilburguniversity.edu
  • Tilburg University
    t.a.v. Examination Committee TiSEM                                                                                                                                                                                                                 Secretariaat  ECT TiSEM, K 129
    Postbus 90153
    5000 LE  Tilburg

Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, dien je hiervan tijdig melding te maken bij de studentendecanen. Bewijsstukken van de bijzondere omstandigheden moeten bij de studentendecaan worden ingeleverd, niet bij de Examencommissie.

Voor alle hbo-premasterstudenten geldt dat zij deze melding moeten maken bij de onderwijscoördinator Eric Niesten. Je kunt uitsluitend online een afspraak met hem inplannen.