Studying for exams

Examencommissies

Een examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma.

Iedere faculteit heeft zijn eigen examencommissie:

Aanvragen voor een vrijstelling of verzoeken die afwijken van de regels in het het Onderwijs- en Examenreglement (OER), moet je schriftelijk indienen bij de Examencommissie. Voor adressen zie rechts bij facultaire examencommissies.

Als je het niet eens bent met de beslissing van de Examencommissie, kun je daartegen beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens.

Ook de uitslag van een toets is een beslissing van (namens) de examencommissie. Als je het daar niet mee eens bent, kun je een beroep indienen bij het College van Beroep voor de Examens.

Het is mogelijk dat in de OER of in de Regels en Richtlijnen voor de Examencommissie andere termen worden gebruikt dan in de informatie die je over de toets krijgt, of die je op de website leest betreffende het aanmelden voor een toets. De geest van de OER en Regels en Richtlijnen verandert hiermee echter niet.

Check ook de pagina over fraude en plagiaat