-

Dossier Zorg en welzijn

Zorg en welzijn

Hoe houden we de zorg betaalbaar, maar ook maatschappelijk verantwoord en duurzaam? Aan dit fundamentele dilemma werken onze onderzoekers vanuit de economie, bestuurskunde, sociologie, psychologie, recht en ethiek, vaak in samenwerking met de zorgpraktijk.Nieuw in Zorg en welzijn

 • Meer onderzoek naar de implementatie en opschaling van eHealth voor patiënten met chronische pijn! 13-11-2018Persbericht Meer onderzoek naar de implementatie en opschaling van eHealth voor patiënten met chronische pijn!
  Wereldwijd zou chronische pijn wel eens hogere ziektelasten kunnen veroorzaken dan enig andere aandoening. Het komt zo veel voor (bij 1 op de 5 Europeanen) dat we er bijna allemaal op enig moment last van krijgen. Dit leidt tot veel functionele hinder, verzuim en daarmee hoge zorgkosten: zowel direct, door het gebruik van lichamelijke en psychische zorg, als indirect door arbeidsverzuim.

 • Tom Smeets benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie 08-11-2018Persbericht Tom Smeets benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie
  PERSBERICHT 7 november 2018 - Dr. Tom Smeets is per 1 januari 2019 benoemd tot hoogleraar Klinische Psychologie aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Tom Smeets wordt tevens de nieuwe voorzitter van het departement Medische en Klinische Psychologie.

 • Subsidie voor Geestelijke Verzorging Eerstelijns Palliatieve Zorg 01-11-2018Nieuws Subsidie voor Geestelijke Verzorging Eerstelijns Palliatieve Zorg
  Het onderzoeksproject naar geestelijke verzorging in de eerste lijn (thuissituatie) ‘In dialoog met je levensverhaal’, krijgt een subsidie van een belangrijke subsidieleverancier van zorg, ZonMW. In dit onderzoek gaan geestelijk verzorgers in gesprek met palliatieve patiënten over hun levensverhaal aan de hand van een model. Het effect van deze gesprekken en de gesprekken zelf zullen onderzocht worden. De aanvraag is een samenwerking tussen de Tilburg School of Catholic Theology TST), de Vrije Universiteit, Protestantse Theologische Universiteit en Leiden Universitair Medisch Centrum. Er is een geldbedrag van 208.500,- aan verbonden en het project zal starten in het voorjaar van 2019.

 • Nieuw Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) 22-10-2018Persbericht Nieuw Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV)
  PERSBERICHT 22 oktober 2018 - Op 9 november wordt in Utrecht het nieuwe Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) gepresenteerd. Het UCGV wil een platform zijn voor studenten, onderzoekers, geestelijk verzorgers en iedereen die zich wil verdiepen in het vak van geestelijke verzorging. In het UCGV komen vier werkvelden samen: defensie, justitie, zorg en eerste lijn. Afgelopen week werd bekend dat het ministerie van VWS 25 miljoen beschikbaar stelt voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Hiermee wordt een structurele injectie gegeven aan het vak van geestelijke verzorging, het nieuwe centrum sluit aan bij deze ontwikkeling en wil de geestelijke verzorging door goed wetenschappelijk onderzoek en onderwijs versterken.

 • Oratie Eveline Wouters: Een zorg minder met technologie 03-10-2018Persbericht Oratie Eveline Wouters: Een zorg minder met technologie
  Persbericht, 3 oktober 2018 - Er is een positievere kijk op gezondheid noodzakelijk, met meer nadruk op wat nog wèl mogelijk is en minder op wat zorgbehoevenden niet meer kunnen. EHealth, zorgtoepassingen via internet, domotica en robotica zijn voorbeelden van technologische opties. Dat betoogt Eveline Wouters onder meer in haar oratie ‘Technologie, een zorg minder?’, bij de aanvaarding van haar hoogleraarschap op de leerstoel Succesvolle Technologische Innovaties in de Zorg, die plaatsvindt op 5 oktober aan Tilburg University.

Agenda

Meest gelezen in Zorg en welzijn

Meest gezochte Experts Zorg en welzijn

Bongers, I.M.B.
Name prof. dr. I.M.B. (Inge) Bongers
TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare
Position Hoogleraar
Room RP 227
Phone +31 13 466 4592
E-mail i.m.b.bongers@tilburguniversity.edu
Vingerhoets, A.J.J.M.
Name prof. dr. A.J.J.M. (Ad) Vingerhoets
TS Social and Behavioral Sciences
Medical and Clinical Psychology
Position Hoogleraar
Room T 522
Phone +31 13 466 2087
E-mail vingerhoets@tilburguniversity.edu
Mheen, H. van de
Name prof. dr. H. van de Mheen
TS Social and Behavioral Sciences
Tranzo, Scientific center for care and welfare
Position Voorzitter departement Tranzo
Room RP 201
Phone +31 13 466 2076
E-mail h.vdmheen@tilburguniversity.edu
Jans, J.M.N.E.
Name dr. J.M.N.E. (Jan) Jans
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Research Center
Position Universitair hoofddocent
Room D 216
Phone +31 13 466 2595
E-mail jan.jans@tilburguniversity.edu

Publicaties over Zorg en welzijn