Maranathakerk

Dag van geestelijke oefeningen in studentenkerk Maranatha

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: University church "Maranatha," Professor Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Onder het motto "je lichaam moet je oefenen, maar ook je geest", organiseert het studentenpastoraat op zaterdag 24 februari een dag van "geestelijke oefeningen" voor studenten en young professionals.

Ook dit jaar biedt het studentenpastoraat aan het begin van de Veertigdagentijd een eendaagse cursus geestelijke oefeningen aan voor studenten en young professionals. De bijeenkomsten zijn  het Engels. Het thema is dit jaar: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" (Openb. 21,5).
Bijdrage (inclusief 2 maaltijden): € 10 (BA/MA-studenten) / € 20 (anderen).

Geef je uiterlijk 18 februari op:
1. meld je aanwezigheid in onze MijnRKK app OF door een mailtje te sturen naar chaplainnl@protonmail.com;
2. maak je opgave volledig door uiterlijk 18 februari € 10 (BA/MA-studenten) of € 20 (anderen) over te maken op IBAN NL76RABO0354297589 o.v.v. "24FEB24 [je voornaam] [je achternaam]".