Organisatiewetenschappen

Advies en begeleiding BSc Organisatie​wetenschappen

De overstap van het VWO naar de universiteit is best groot. Er wordt een groter beroep gedaan op je zelfstandigheid en je discipline. Wij vinden het belangrijk om je tijdens je hele studie een steuntje in de rug te geven.

Bij je aanmelding voor deze bacheloropleiding krijg je een docent toegewezen als studiementor. Hiermee heb je gedurende je hele studie een aantal gesprekken over je studievoortgang, interesses, ambities en loopbaanmogelijkheden. Zo maak je van je studie een nóg groter succes.

Daarnaast kun je altijd een afspraak maken met de studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studeren met bijzondere omstandigheden

Bijna 700 Tilburg University studenten hebben een functiebeperking of chronische ziekte die hen hindert bij het studeren. Soms is dat duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld wanneer iemand blind is of in een rolstoel rijdt. In de meeste andere gevallen valt de handicap niet op, bijvoorbeeld bij dyslexie, epilepsie of een psychische aandoening.

Als je een functiebeperking hebt, ondersteunen wij je met enkele bijzondere regelingen en kunnen we op jou toegespitste voorzieningen getroffen.

Mocht je een topsport beoefenen, dan biedt de universiteit extra studiebegeleiding en eventueel financiële compensatie voor de door topsport opgelopen studievertraging.

Bindend studieadvies

Om ervoor te zorgen dat je jouw universitaire studie samen met goede en gemotiveerde studenten volgt, maakt de universiteit gebruik van het bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat alle studenten aan het einde van het eerste jaar, op grond van de tot dan toe behaalde resultaten, een advies krijgen over het al dan niet voortzetten van de studie.

Als je minimaal 70% van de eerstejaarsvakken (42 ECTS) hebt gehaald, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen. Als je minder dan 42 ECTS hebt behaald en er voor jou geen bijzondere omstandigheden gelden, dan mag je de studie niet voortzetten. Bovendien mag je je je gedurende drie jaar niet opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijven.

Bij een negatief advies krijg je hulp bij het vinden van een andere, passende studie.