Bachelor Theology BA | 23-02-2024

Geestelijke Verzorging (in Utrecht)

2 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Ambieer jij een carrière als geestelijk verzorger? Wil jij mensen in deze complexe tijd en maatschappij helpen bij het zoeken naar en vinden van zingeving en betekenis in hun leven? Als geestelijk verzorger speel je een belangrijke rol in het leven van patiënten en cliënten en geef je begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Wat geeft mijn leven zin en betekenis? Waar vind ik inspiratie? Hoe kan ik mijn leven vormgeven? Je wordt opgeleid om te werken in diverse omgevingen zoals een ziekenhuis, verpleeghuis of andere zorginstellingen, maar ook in de gevangenis, bij de krijgsmacht of in de eerste lijn.

Programma en vakken

Volg een uitdagend en gevarieerd programma dat de theoretische kennis, praktische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling combineert die je nodig hebt om een competente geestelijk verzorger te worden.

 • Je volgt twee leerlijnen:
  • In de leerlijn Identiteit en Dialoog ontwikkel je kennis en vaardigheden zodat je patiënten en cliënten met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden kan begeleiden
  • In de leerlijn Onderzoek leer je methoden om zelfstandig onderzoek te verrichten
 • Academische theorieën en de praktijk worden expliciet verweven en verbonden: je werkt in de colleges veel casusgericht en doet praktijkervaring op door middel van academische stage.
 • De opleiding beantwoordt aan het opleidingsniveau dat nodig is voor de katholieke zending, voor wie dat wenst
 • Voor professionals is er ook een deeltijd optie mogelijk (duur 3,5 jaar).

Kenmerken vakken zijn:

 • Spiritualiteit en ritueel
 • Identiteit en diversiteit in dialoog
 • Ethische vraagstukken
 • Geestelijke verzorging en psychopathologie

Bekijk het programma en de vakken

Carrièreperspectieven

Met een Master Geestelijke Verzorging op zak, ben je klaar om een waardevolle bijdrage te leveren aan het leven van anderen. Na je afstuderen speel je een belangrijke rol in het leven van patiënten en cliënten en geef je ondersteuning en begeleiding bij levensbeschouwing en zingeving. Er is in de maatschappij een groeiende behoefte aan geestelijke verzorging bij justitie, defensie en in de zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrie en ook in de eerste lijn.

Bekijk de carrièreperspectieven  

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus 

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Met een Bachelordiploma Theologie, Religiewetenschappen of Humanistiek ben je direct toelaatbaar voor de Master Geestelijke Verzorging.`

Premaster

 • Heb je een andere universitaire bachelor of hbo-opleiding? Dan ben je toelaatbaar tot de premaster van 60 EC (11 vakken, een jaar voltijd), deze geeft na afronding toegang tot de master. Met een HBO BA theologie diploma ben je toelaatbaar tot de premaster van 30 EC.
 • De premaster kan ook in deeltijd worden gevolgd, mits je eind augustus start. In deeltijd duurt de premaster twee jaar.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven*

*Voor de masteropleiding Geestelijke Verzorging is de hoogte van het instellingstarief gelijkgesteld aan de hoogte van het wettelijk tarief. Dat betekent dat wanneer je al in het bezit bent van een masterdiploma, deze opleiding goedkoper is dan de meeste andere masteropleidingen. 

Extra studiefondsen

 • Tilburg School of Catholic Theology heeft ook een eigen bijzonder studiefonds van Stichting Antonianum, dat leningen verstrekt aan theologiestudenten in bijzondere omstandigheden.
 • De L.J. Maria Stichting biedt daarnaast een studiefonds speciaal voor katholieke vrouwen die Theologie willen studeren en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben.
 • Tevens zijn er nog een aantal andere studiebeurzen beschikbaar voor Theologie-studenten met beperkte financiële middelen.

Neem voor meer informatie over deze studiefondsen contact met ons op.

Geïnteresseerd in deze master?

Check je toelaatbaarheid 

Meer informatie over deze masteropleiding

Stel je eigen e-brochure samen met informatie over de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, carrièreperspectieven en meer. Gedurende het hele jaar kun je bovendien kennismaken met onze opleidingen en studenten tijdens voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Wil je meer weten over deze opleiding?

Katrien

Stel je eigen e-brochure samen of neem contact op met Katrien, onze voorlichtingscoördinator. Zij kan je vragen beantwoorden en je met huidige studenten, adviseurs en docenten in contact brengen.

Stel je eigen e-brochure samen

Stel Katrien een vraag

Geïnteresseerd in de MA Geestelijke Verzorging?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden