Arnold van der Werff_alumnus ULT Nederlands

Toelating en aanmelden Lerarenopleiding Nederlands - Educatieve post-master

Dit is de toelatings- en aanmeldprocedure van de Lerarenopleiding Nederlands.

a) Check je toelaatbaarheid

Studenten met een universitair diploma

Opleidingen met de beste aansluiting

 • Een universitaire master, voorafgegaan door:
  • de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, track Communicatie en Cognitie en specifieke keuzevakken (voorheen: Track Leraar Nederlands)
  • de bachelor Online Culture: Art, Media and Society, track Nederlandse Taal en Cultuur (voorheen: Track Leraar Nederlands)
  • de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur (deze bachelor is niet aan Tilburg University te volgen, maar wel aan verschillende andere Nederlandse universiteiten)
 • Master Kunst- en Cultuurwetenschappen, track Jeugdliteratuur (voorafgegaan door een van bovengenoemde bachelorspecialisaties of een op de lerarenopleiding afgestemde premaster)
 • Master Communicatie- en Informatiewetenschappen, track Communicatie en Cognitie (voorafgegaan door een van bovengenoemde bachelorspecialisaties of een op de lerarenopleiding afgestemde premaster)
 • Een andere combinatie van bachelor/master of master/premaster dan hierboven genoemd, waarbinnen voor ten minste 120 EC aan vakken is afgerond die gerelateerd zijn aan het schoolvak Nederlands.

De Toelatingscommissie beoordeelt of je vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Heb je een andere combinatie van bachelor/master of master/premaster dan hierboven genoemd?

Ook dan beoordeelt de Toelatingscommissie of jouw vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Studenten met een hbo-diploma

Een hbo-diploma geeft niet direct toegang tot de post-master. In alle gevallen zal je eerst een universitaire vakinhoudelijke master moeten afronden. Om daar toegang toe te krijgen, zul je eerst een premaster moeten volgen. Voor toegang tot de lerarenopleiding Nederlands is een specifieke premaster beschikbaar.

De Toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt of je vooropleiding voldoende aansluit om tot de premaster te worden toegelaten. Is dat het geval, dan krijg je een voorstel voor een premaster + aansluitende master voorgelegd. Het zal gaan om een van de volgende masters:

Mogelijkheid tot vrijstellingen

Heb je al een lerarenopleiding afgerond?

Je komt dan mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen in de post-master (maximaal 24 ECTS). Voor het indienen van een verzoek tot vrijstelling kun je contact opnemen met de Examencommissie. Een verzoek tot vrijstelling kan pas worden ingediend nadat je bent toegelaten en vervolgens bent ingeschreven als student.

Heb je de Educatieve Module Nederlands afgerond?

Een afgeronde Educatieve Module Nederlands geeft vrijstellingen binnen de post-master. Daardoor kan de post-master in een half jaar worden afgerond.

Contact bij vragen

Wanneer je vóór aanmelding vragen hebt over de mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstellingen, kun je contact opnemen met studieadviseur Liesbeth Bluekens.

Let op: er kan na je aanmelding gevraagd worden om bewijs te leveren dat je de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst.

b) Houd rekening met de deadline

Aanmelddeadline

Deadline waarop je je voor de post-master of premaster moet hebben aangemeld in Studielink:

 • Eind augustus starten: vóór 1 juni

c) Doorloop de toelatings- en aanmeldprocedure

Stap 1: Meld je aan in Studielink

Nadat je je hebt aangemeld in Studielink beoordeelt de Toelatingscommissie van de opleiding of jouw vooropleiding voldoende aansluit om te worden toegelaten. Indien nodig, vraagt zij aanvullende informatie op.

 • Studenten met een universitaire opleiding melden zich aan voor de post-master. De naam van de opleiding in Studielink is: M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlandse Taal en Literatuur (CROHO-code: 68534).

Aanmelden in Studielink

 • Studenten met een hbo-opleiding melden zich aan voor de premaster. De premaster staat in Studielink vermeld als:  B Algemene Cultuurwetenschappen (premaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands).

Aanmelden in Studielink

Let op: Geef in Studielink een e-mailadres op dat je regelmatig gebruikt. Tilburg University gebruikt dit e-mailadres voor correspondentie rondom toelating en inschrijving.

Stap 2: Ga verder met je aanmelding in ons online aanmeldingssysteem

Binnen 1 week na je aanmelding in Studielink ontvang je twee e-mails van Tilburg University.  

 • Eén e-mail bevat je Tilburg University accountgegevens (je studentnummer en Tilburg University e-mailadres). Je hebt deze gegevens niet nodig voor je aanmelding, maar bewaar ze goed, want je hebt ze later nodig. 
 • De andere e-mail bevat je OSIRIS Aanmeld accountgegevens en informatie over hoe je je aanmelding in OSIRIS Aanmeld kunt starten. Als je deze e-mail niet binnen 1 week na je aanmelding in Studielink hebt ontvangen, neem dan contact op met de toelatingscommissie: tshd.admissions@tilburguniversity.edu

Documenten uploaden 

Verzamel de gevraagde documenten en upload ze in pdf-format.   

 • Cijferlijst
  Dit is een officiële lijst van je universiteit met de vakken die je hebt gevolgd in je bacheloropleiding en de cijfers die je voor deze vakken hebt behaald.
 • Een beknopt curriculum vitae 
 • Motivatiebrief

Afhankelijk van je exacte vooropleiding kunnen er meer documenten gevraagd worden. Je ziet precies welke documenten je moet uploaden zodra je de benodigde gegevens hebt ingevuld in OSIRIS Aanmeld.   

Dien je aanmelding in voor de deadline, zoals hierboven aangegeven 

Als je je aanmelding vlak voor of op de deadline indient, maar niet de juiste documenten hebt geüpload, behoudt Tilburg University zich het recht om je aanmelding niet te behandelen. 

Na het indienen van je aanmelding 

Onze Toelatingscommissie controleert of je aanmelding compleet is volgens bovenstaande eisen. Als je documenten niet volledig zijn, wordt je gevraagd de ontbrekende documenten in te dienen of onleesbare documenten te vervangen.   

Je kunt de status van je aanmelding op elk moment controleren door in te loggen op je account in OSIRIS Aanmeld.

Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie

De Toelatingscommissie kan de volgende conclusies trekken:

Studenten met een universitaire master:

 1. Je bent definitief toegelaten tot de post-master (je voldoet aan alle voorwaarden).
 2. Je bent voorwaardelijk toegelaten tot de post-master (je voldoet (nog) niet aan alle voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je je masterdiploma nog niet hebt behaald).
 3. De commissie heeft aanvullende informatie nodig om je toelaatbaarheid te kunnen beoordelen.
 4. Je bent niet toelaatbaar tot de post-master, maar wel tot de premaster*.
 5. Je bent niet toelaatbaar.

*De premaster is een schakelprogramma / deficiëntieprogramma. Wanneer je niet rechtstreeks toelaatbaar bent tot de post-master, bekijkt de toelatingscommissie of je in aanmerking komt voor de bijbehorende premaster.

Studenten met een hbo-opleiding:

 1. Je bent definitief toegelaten tot de premaster (je voldoet aan alle voorwaarden).
 2. Je bent voorwaardelijk toegelaten tot de premaster (je voldoet (nog) niet aan alle voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je je bachelordiploma nog niet hebt behaald).
 3. De commissie heeft aanvullende informatie nodig om je toelaatbaarheid te kunnen beoordelen.
 4. Je bent niet toelaatbaar.

Over de conclusie van de Toelatingscommissie word je binnen zes weken na aanmelding geïnformeerd via het mailadres dat je hebt opgegeven in Studielink. In de mail die je ontvangt staat ook beschreven welke vervolgstappen je moet doorlopen met betrekking tot je toelating.

Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af

Wanneer je bent toegelaten, moet je nog een aantal stappen doorlopen om je inschrijving af te ronden. Over deze stappen word je vanzelf geïnformeerd via het e-mailadres dat je bij je aanmelding in Studielink hebt opgegeven.

Houd je mailbox (en junk mail folder) dus goed in de gaten!

Intensieve tweedaagse start

De opleiding begint met een intensieve tweedaagse start op woensdag 30 en donderdag 31 augustus. Je ontvangt hiervoor vanzelf een uitnodiging als je je hebt aangemeld in Studielink. De uitnodigingen worden vanaf begin augustus verstuurd.

De intensieve tweedaagse start vormt de eerste officiële collegeweek van je nieuwe studie. Tijdens deze dagen krijg je belangrijke informatie over onder meer collegeroosters, boeken, stage en studiebegeleiding. Ook maak je kennis met medestudenten, docenten en medewerkers. Bovendien maken we een start met het vullen van je 'gereedschapskist' als docent; we gaan bijvoorbeeld aan de slag met hoe je een les begint, hoe je een goede sfeer in de klas kunt krijgen, of hoe je je stem gebruikt.

Heb je nog vragen?

We helpen je graag verder. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen.