Arnold van der Werff_alumnus ULT Nederlands

Alumnus Postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur Arnold van der Werff

nu docent Nederlands aan het Moller Lyceum

Post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur

1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Lever als docent Nederlands met een eerstegraads lesbevoegdheid een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige generaties leerlingen. Door een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, word je een didactisch expert die academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk kan toepassen. Daarmee heb je met deze post-master een ideale uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk:

 • Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage direct in praktijk brengt.
 • Voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs, dankzij de samenwerking met het OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de middelbare scholen.
 • Beoordeeld als beste opleiding in het vakgebied in de Keuzegids Masters 2018.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene Didactiek
 • Vakdidactiek Nederlands (met thema's als lesontwerp, lesvoorbereiding en Leerpsychologie)
 • Didactische Oriëntatie- en Verdiepingsstage
 • Masterclasses en Opleiden in de School

Bekijk het programma en de vakken

#1 in Keuzegids Masters 2018

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot docent Nederlands word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Bijna alle studenten vinden direct na afronding van hun studie een baan als docent. Je kunt jouw didactische kennis en onderwijsvaardigheden echter ook in andere beroepen inzetten.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads docent Nederlands (onder én bovenbouw)
 • Educatief medewerker
 • Beleidsadviseur
 • Redacteur
 • Wetenschapsjournalist
 • Onderzoekscoördinator

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Universitaire bachelor én master Nederlands
 • Master Jeugdliteratuur
 • Master Communicatie- en Informatiewetenschappen

Bovengenoemde opleidingen geven niet altijd directe toegang tot de Post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur. Nadat je een verzoek tot toelating hebt ingediend, hoor je welke deficiënties je mogelijk nog moet wegwerken.

Heb je een andere vooropleiding dan hierboven genoemd? Ook dan kun je een verzoek tot toelating indienen om te horen hoe jouw route naar het leraarschap eruit ziet.

Schakelprogramma / premaster:

Voldoe je niet (direct) aan de toelatingseisen, dan is het in veel gevallen mogelijk om door middel van het volgen van een schakelprogramma / premaster alsnog in te stromen in de Universitaire Lerarenopleiding. Dien een toelatingsverzoek in om te weten of je hiervoor in aanmerking komt.

Collegegeld

Bekijk de collegegeldtarieven

* Het EU-tarief (wettelijk tarief) is alleen van toepassing als het je eerste master gericht op onderwijs is. 

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden