Arnold van der Werff_alumnus ULT Nederlands

Alumnus Postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur Arnold van der Werff

nu docent Nederlands aan het Moller Lyceum

Lerarenopleiding Nederlands - Educatieve post-master

1 jaar Nederlandstalig Start eind augustus

Haal na je master in een jaar je eerstegraads lesbevoegdheid als docent Nederlands en breng jouw kennis van Nederlandse taal en literatuur op inspirerende wijze over op leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo. Door een optimale combinatie van vakdidactiek en een stage, leer je hoe je academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk toepast. Dit programma is een track van de Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen.

On Campus als het kan | Online omdat het kan

Dit academisch jaar vindt het onderwijs deels op de campus en deels online plaats, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. Uiteraard zorgen we voor een veilige situatie voor al onze studenten en medewerkers. Bekijk de FAQ's voor aankomende studenten en huidige studenten voor de meest actuele informatie.

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk:

 • Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage direct in praktijk brengt.
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de stagescholen.
 • De stagecoördinator gaat voor jou op zoek naar een stageschool*. Indien er binnen het netwerk van onze samenwerkingspartner OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) geen stageplaats gevonden wordt, spreken we ons bredere netwerk aan. Als je al werkzaam bent op een school, kan deze - in overleg en onder bepaalde voorwaarden - ook als stageschool dienen. 
  (* mits je je vóór 1 juni hebt aangemeld en toelaatbaar bent tot de opleiding)

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene didactiek
 • Vakdidactiek Nederlands (met thema's als lesontwerp, lesvoorbereiding en Leerpsychologie)
 • Didactisch Leeronderzoek
 • Didactisch Lesontwerponderzoek

Bekijk het programma en de vakken

#1 in Keuzegids Masters 2018

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot leraar Nederlands word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het voortgezet onderwijs. Je kunt jouw didactische kennis en onderwijsvaardigheden echter ook in andere beroepen inzetten.

Alumni facts

 • Gemiddeld aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan: 1,15
 • 55% vindt direct na afstuderen een baan, 95% binnen een half jaar
 • 75% kiest voor een baan in de onderwijssector

Bron: Nationale Alumni Enquête, 2016-2020 | n=20

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • Een universitaire master, voorafgegaan door:
  • de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen van Tilburg University, track Communicatie en Cognitie en specifieke keuzevakken (voorheen: Track Leraar Nederlands)
  • de bachelor Online Culture: Art, Media and Society van Tilburg University, track Nederlandse Taal en Cultuur (voorheen: Track Leraar Nederlands)
 • Master Kunst- en Cultuurwetenschappen, track Jeugdliteratuur (voorafgegaan door een van bovengenoemde bachelorspecialisaties of een op de lerarenopleiding afgestemde premaster)
 • Master Communicatie- en Informatiewetenschappen, track Communicatie en Cognitie (voorafgegaan door een van bovengenoemde bachelorspecialisaties of een op de lerarenopleiding afgestemde premaster)
 • Een andere combinatie van bachelor/master of master/premaster dan hierboven genoemd, waarbinnen voor ten minste 120 EC aan vakken is afgerond die gerelateerd zijn aan het schoolvak Nederlands.

De Toelatingscommissie beoordeelt of je vooropleiding voldoende aansluit om rechtstreeks of via een vakdeficiëntieprogramma (premaster) te worden toegelaten.

Collegegeld

De educatieve post-master is een 'master na een master'. Ook al heb je al een masterdiploma op zak, voor een lerarenopleiding als tweede master betaal je in de meeste gevallen nog steeds het wettelijk collegegeldtarief.

Heb je al een educatieve (post-)master afgerond, of heb je geen EER-nationaliteit, dan betaal je het instellingstarief. Voor deze specifieke post-master is het instellingstarief gelijkgesteld aan het wettelijk collegegeldtarief.

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen op maat gemaakte brochure samen met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, toelatingseisen, carrièreperspectieven en het studentenleven in Tilburg.

Stel je eigen brochure samen

Ontmoet ons

Gedurende het hele jaar kun je kennismaken met onze opleidingen en studenten. Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende voorlichtingsactiviteiten op de campus en online.

Geïnteresseerd in de Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden