Arnold van der Werff_alumnus ULT Nederlands

Alumnus Postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur Arnold van der Werff

nu docent Nederlands aan het Moller Lyceum

Post-master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur

1 jaar Nederlandstalig Start alleen eind augustus

Lever als docent Nederlands met een eerstegraads lesbevoegdheid een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van toekomstige generaties leerlingen. Door een optimale combinatie van universitaire vakdidactiek en stage in het voortgezet onderwijs, word je een didactisch expert die academische inzichten succesvol in de onderwijspraktijk kan toepassen. Daarmee heb je met deze post-master een ideale uitgangspositie op de arbeidsmarkt.

Programma en vakken

Optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk:

 • Je volgt didactische en onderwijsgerichte vakken die je tijdens je stage direct in praktijk brengt.
 • Voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar op geaccrediteerde scholen in het voortgezet onderwijs, dankzij de samenwerking met het OMO (Ons Middelbaar Onderwijs).
 • De opleidingsteams bestaan uit zowel docenten algemene didactiek en vakdidactiek van de universiteit, als opleidingsdocenten op de middelbare scholen.
 • Beoordeeld als beste opleiding in het vakgebied in de Keuzegids Masters 2018.

Kenmerkende vakken zijn:

 • Algemene Didactiek
 • Vakdidactiek Nederlands (met thema's als lesontwerp, lesvoorbereiding en Leerpsychologie)
 • Didactische Oriëntatie- en Verdiepingsstage
 • Masterclasses en Opleiden in de School

Bekijk het programma en de vakken

#1 in Keuzegids Masters 2018

Carrièreperspectieven

Met een eerstegraads opleiding tot docent Nederlands word je in eerste instantie klaargestoomd voor een baan in het onderwijs. Bijna alle studenten vinden direct na afronding van hun studie een baan als docent. Maar ook in andere beroepen komen jouw didactische kennis en onderwijsvaardigheden goed van pas.

Afgestudeerden gingen bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Eerstegraads docent Nederlands (onder én bovenbouw)
 • Educatief medewerker
 • Beleidsadviseur
 • Redacteur
 • Wetenschapsjournalist
 • Onderzoekscoördinator

Bekijk de carrièreperspectieven

Students on campus enjoying the good weather

Toelating en aanmelden

Deze opleiding start:

Eind augustus

Opleidingen met de beste aansluiting:

 • WO Bachelor en master (Lerarenopleiding) Nederlands
 • Master Jeugdliteratuur
 • Master Communicatie- en Informatiewetenschappen

Bovengenoemde opleidingen geven niet altijd directe toegang tot de Postmaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur . Door een verzoek tot toelating in te dienen hoor je welke deficiënties je mogelijk nog moet wegwerken. Heb je een vooropleiding (bachelor en master), ook dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de Examencommissie om te horen hoe jouw route naar het leraarschap eruit ziet.

Premaster:

Voldoe je niet (direct) aan de toelatingseisen, dan is het door middel van het volgen van een vakdeficiëntieprogramma mogelijk om alsnog in te stromen in de Universitaire Lerarenopleiding. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je een officieel verzoek tot toelating in bij de Examencommissie.

Collegegeld academisch jaar 2018-2019

EU - € 2.060*

* Het EU-tarief (wettelijk tarief) is alleen van toepassing als het je eerste master gericht op onderwijs is. 

 • Voor studenten van een universitaire lerarenopleiding zijn extra studiefinancieringsmogelijkheden en lerarenbeurzen beschikbaar.
 • Voor studenten die een opleiding tot docent Nederlands volgen is een extra tegemoetkoming beschikbaar vanuit het Rijk. Kijk op de website Masters voor het VO voor alle informatie en voorwaarden.
 • In de eerste helft van 2018 is een wetsvoorstel Verlaging Collegegelden in behandeling. Dat zal mogelijk leiden tot verlaagde tarieven voor 2018-2019 voor specifieke doelgroepen. Actuele informatie is te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Geïnteresseerd in deze post-master?

Check je toelaatbaarheid

Students walking in the Koopmans building

Meer informatie

We helpen je graag verder met al je vragen. Op elke pagina van de mastersite kun je contact met ons opnemen. Daarnaast kun je op onderstaande manieren meer over deze master te weten komen.

Optimaal oriënteren?

Kijk welke voorlichting het beste bij je situatie past 

Geïnteresseerd in de Universitaire Lerarenopleiding Nederlands?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden