Philosophy of Mind and Psychology

Programma en vakken Philosophy of Mind and Psychology

Bestudeer thema’s op het snijvlak van filosofie en psychologie en reflecteer op de mentale fenomenen die samen de ‘menselijke geest’ vormen. Wat betekent het om ‘emoties’ en ‘bewustzijn’ te hebben, en (hoe) kunnen we kennis over onszelf hebben?

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de master Filosofie bestaat uit 60 ECTS, verdeeld over twee semesters, waarvan:

 • 10 kernvakken:
  - 1 hoofdvak van 6 ECTS
  - 2 gezamenlijke vakken met de andere tracks van 6 ECTS (12 ECTS)
  - 7 track-specifieke vakken van 3 ECTS (21 ECTS)
 • Master Seminar (0 ECTS)
 • 1 keuzevak van 6 ECTS of 2 keuzevakken van 3 ECTS (6 ECTS)
 • 1 masterscriptie (15 ECTS)

Het programma heeft twee startmomenten: eind augustus en eind januari.

Inhoud van het programma

Kernvakken

Je volgt 1 hoofdvak (6 ECTS):

 • The Intelligence of Emotions (6 ECTS)

Je volgt 2 gemeenschappelijke vakken met de andere Filosofie mastertracks (12 ECTS in totaal):

 • Ethics (6 ECTS)
 • The Canon and Beyond (6 ECTS)

Je volgt 7 track-specifieke vakken (21 ECTS in totaal):

 • Thinking Mistakes (3 ECTS)
 • Philosophy of Influence (3 ECTS)
 • Trauma and Art (3 ECTS)
 • Psychoanalysis and the Unconscious (3 ECTS)
 • Philosophy and the Limits of Psychology (3 ECTS)
 • Crisis and Insecurity (3 ECTS)
 • Brains and Bodies (3 ECTS)

Het Master Seminar (0 ECTS) biedt een inhoudelijke verdieping en verrijking van de master op theoretisch en praktisch gebied. Voor de seminars worden filosofen en professionals uit relevante werkvelden uitgenodigd.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Keuzevakken

Kies één vak van 6 ECTS of twee vakken van 3 ECTS uit het curriculum van de volgende tracks:

Masterscriptie

In het eerste semester ontvang je praktische informatie over de gang van zaken rond het schrijven van een scriptie. Vervolgens ga je aan de slag met het kiezen van een onderwerp, het uitwerken van een opzet en het vinden van een begeleider. In het tweede semester ga je aan de slag met het schrijven van je scriptie.

Je masterscriptie in het kort:

 • Je kunt zelf het onderwerp van je scriptie kiezen. Het onderwerp moet van filosofische aard zijn en aansluiten bij de inhoud van het programma.
 • Je wordt gekoppeld aan een begeleider op basis van inhoudelijke expertise en beschikbaarheid. Je hebt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om je scriptie te schrijven als antwoord op een onderzoeksvraag van een bedrijf of organisatie.
 • De scriptie is een academisch en filosofisch werkstuk, dus het verwachte onderzoek is van filosofische aard (conceptueel, argumentatief, literatuuronderzoek).

Voorbeelden van onderwerpen in het afgelopen academische jaar:

 • Het controleren van menselijke aandachtsprocessen: Het verkennen van psychologische technieken en sociale implicaties achter aanbevelingssystemen.
 • Vrijheid en authenticiteit in neoliberale tijden: Een hedendaagse toepassing van Heidegger's gedachten over dood en Eigentlichkeit.
 • Ik belichaam, dus ik ben: Mind-body therapieën en de speciale rol van het lichaam.

Bekijk een proefcollege

In onze onderwijscatalogus vind je de uitgebreide beschrijving van de vakken en boeken die je nodig hebt.

Bekijk de vakbeschrijvingen


Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in OSIRIS Student. 


Deeltijd

Lees meer over de mastertrack Philosophy of Mind and Psychology in deeltijd.

Als deeltijdstudent doe je doorgaans twee jaar over de master (in plaats van een jaar). Met een premaster erbij duurt het totale traject (premaster plus master) in deeltijd meestal drie jaar. Een hoger of lager studietempo in de master is echter ook bespreekbaar.

Houd als deeltijdstudent rekening met het volgende:

 1. De vakken uit de master worden zo geroosterd dat je het programma als deeltijdstudent deels in de avonduren kunt volgen.
 2. Avondcolleges starten om 17.45 uur (of later) en worden gegeven op één of twee vaste avonden in de week. Normaal gesproken zijn dat de maandag- en/of donderdagavond. Colleges die vóór de avond starten (bijvoorbeeld 16.45 uur) en in de avond eindigen, gelden niet als avondcollege.
 3. Als deeltijdstudent krijg je ook te maken met colleges die overdag gevolgd moeten worden. Deze colleges kunnen op alle werkdagen plaatsvinden (maandag tot en met vrijdag).
 4. Collegeroosters worden per semester opgesteld en doorgaans een maand of anderhalve maand voor de start van het semester bekendgemaakt.
 5. Omdat colleges zowel in de avonden als overdag geroosterd kunnen worden, en omdat ze op alle werkdagen van de week kunnen plaatsvinden, is een flexibele werkagenda noodzakelijk indien je de master in deeltijd wilt combineren met een baan.
 6. Aanwezigheid tijdens werkcolleges is voor deeltijdstudenten niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen.
 7. De gemiddelde studielast bij studeren in deeltijd is 20-25 uur per week. Dit is inclusief colleges, tentamens en de voorbereiding hiervoor.

Wil je meer weten over deze masteropleiding?

Kom kennismaken op een van onze voorlichtingsevenementen

Bekijk de voorlichtingskalender

Philosophy of Mind and Psychology in het kort

 • Leer de menselijke psyche te begrijpen vanuit een filosofische benadering. Reflecteer daarbij ook op theorieën en bevindingen uit andere relevante disciplines, zoals psychologie, cognitiewetenschap en kunstmatige intelligentie.
 • Verkrijg meer inzicht in mentale fenomenen, zoals overtuigingen, emoties, ervaringen, intuïties, intelligentie, bewustzijn en trauma's.
 • Profiteer van een kleinschalige opleiding met veel contact tussen studenten en docenten, waardoor je de ruimte hebt om onder intensieve begeleiding diep op de stof in te gaan.
 • Kies voor een opleiding met een hoge studenttevredenheid. In de meest recente Nationale Studenten Enquête (2023) scoorde de master Filosofie van Tilburg University (incl. alle tracks) onder andere zeer hoog op aansluiting bij actuele ontwikkelingen, deskundigheid van de docenten, en de mate waarin de opleiding inspireert.

Geïnteresseerd in de track Philosophy of Mind and Psychology?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden