Students in lecture hall

Programma en vakken Philosophy of Mind and Psychology

Bestudeer thema’s op het snijvlak van filosofie en psychologie en reflecteer op de mentale fenomenen die samen de ‘menselijke geest’ vormen.

Programmastructuur

Deze eenjarige track van de master Filosofie bestaat uit 60 ECTS, verdeeld over twee semesters, waarvan:

 • 11 kernvakken:
  - 9 track-specifieke vakken van 3 ECTS (27 ECTS)
  - 2 gezamenlijke vakken met de andere tracks van 6 ECTS (12 ECTS)
 • Master Seminar (0 ECTS)
 • 1 of 2 keuzevakken (total 6 ECTS)
 • 1 Masterscriptie (15 ECTS)

Deze nieuwe mastertrack gaat voor het eerst van start in augustus 2021 en heeft twee instroom-momenten: eind augustus en eind januari.

Programmastructuur en programma-inhoud zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Inhoud van het programma

Kernvakken
Keuzevakken

Let op: programma's kunnen soms nog wat wijzigen. Zoek daarom bij de start van je opleiding het actuele programma op in Osiris Student. 


Deeltijd

Je kunt de mastertrack Philosophy of Mind and Psychology ook in deeltijd volgen.

Als deeltijdstudent doe je doorgaans twee jaar over de master (in plaats van een jaar). Met een premaster erbij duurt het totale traject (premaster plus master) in deeltijd meestal drie jaar. Een hoger of lager studietempo is echter ook bespreekbaar.

Houd als deeltijdstudent rekening met het volgende:

 1. De vakken uit de master worden zo geroosterd dat je het programma als deeltijdstudent deels in de avonduren kunt volgen.
 2. Avondcolleges starten om 17.45 uur (of later) en worden gegeven op één of twee vaste avonden in de week. Normaal gesproken zijn dat de maandag- en/of donderdagavond.
 3. Als deeltijdstudent krijg je ook te maken met colleges die overdag gevolgd moeten worden. Deze colleges kunnen op alle werkdagen plaatsvinden (maandag tot en met vrijdag).
 4. Colleges die vóór de avond starten (bijvoorbeeld 16.45 uur) en in de avond eindigen, gelden niet als avondcollege en worden dus niet op één of twee vaste avonden in de week geroosterd.  
 5. Collegeroosters worden per semester opgesteld en doorgaans een maand of anderhalve maand voor de start van het semester bekendgemaakt.
 6. Omdat colleges zowel in de avonden als overdag geroosterd kunnen worden, en omdat ze op alle werkdagen van de week kunnen plaatsvinden, is een flexibele werkagenda noodzakelijk indien je de master in deeltijd wilt combineren met een baan.
 7. Aanwezigheid tijdens werkcolleges is voor deeltijdstudenten niet verplicht, maar wordt wel van harte aanbevolen.

Philosophy of Mind and Psychology in het kort

 • Leer de menselijke psyche te begrijpen vanuit een filosofische benadering. Reflecteer daarbij ook op theorieën en bevindingen uit andere relevante disciplines, zoals psychologie, cognitiewetenschap en kunstmatige intelligentie.
 • Ontwikkel een dieper begrip van de rijke en complexe interactie tussen de menselijke geest en samenlevingen.
 • Verkrijg meer inzicht in mentale fenomenen, zoals overtuigingen, emoties, ervaringen, intuïties, intelligentie, bewustzijn, openbaringen en trauma's.
 • Kleinschalige colleges met veel interactie maken diepgaande analyse en discussie met medestudenten en docenten mogelijk. 
 • De master Filosofie van Tilburg University (inclusief alle tracks) scoort hoog op studenttevredenheid en is door de Keuzegids Masters 2019 bekroond met het predicaat ‘Topprogramma’.

Optimaal oriënteren?

Stel je eigen brochure samen

Geïnteresseerd in de track Philosophy of Mind and Psychology?

Check je toelaatbaarheid en de deadlines voor aanmelden