Students Tilburg University

Vakkenlijsten toelating masterprogramma’s TSB

Om toegelaten te kunnen worden tot een van de masterprogramma’s van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), beoordeelt de Examencommissie van TSB aan de hand van onderstaande vakkenlijsten je toelatingsaanvraag.

Via onderstaande url’s zijn de vakkenlijsten per programma te downloaden

In de vakkenlijst dient je aan te geven welke equivalente vakken je hebt gevolgd.

MSc Psychologie en Geestelijke Gezondheid

Betreffende de tracks: 
Klinische Psychologie, Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie en Klinische Forensische Psychologie

Betreffende de tracks: Cognitive Neuropsychologie en Positive Psychology and Well-being

MSc Social Psychology

Betreffende de tracks: Economic Psychology en Work and Organizational Psychology

MSc Organization Studies

MSc Human Resource Studies

MSc Sociology