Language Center

Tilburg University is een internationaal georiënteerde instelling van onderzoek en onderwijs. Het Language Center draagt bij aan de verbetering en uitbreiding van de taalvaardigheid van studenten, universiteitmedewerkers en externen.

Engels voor bezoekers

Met een kleine 500 miljoen moedertaalsprekers en een derde van de wereldbevolking die de taal gebruikt, is het Engels met recht een wereldtaal te noemen. Engels is de internationale taal van de wetenschap, van de automatisering en van de luchtvaart. Het is bovendien een werktaal van internationale organisaties zoals de VN, de NAVO en de EU.

Uiteraard is de Engelse taal ook niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Eén Engelssprekende collega in het gezelschap en de gehele vergadering vindt plaats in het Engels. Zeker voor een exportland als Nederland is beheersing van het Engels een voorwaarde voor groei, maar eigenlijk is kennis van de taal wereldwijd onmisbaar in uw carrière.

Ook in het Nederlandse hoger onderwijs dringt het Engels steeds verder door. Veel lesmateriaal is Engelstalig en het aantal Engelstalige opleidingen blijft toenemen. Het onderwijs in de masterfase vindt op de meeste Nederlandse universiteiten voor meer dan de helft in het Engels plaats.

Het Language Center biedt verschillende cursussen Engels aan.

Academic Writing in English for Ph.D. Candidates / Junior Researchers

Klik hier voor meer informatie over deze cursus

Professional Writing in English

Klik hier voor meer informatie over deze cursus

Masterclass Spoken English

Klik hier voor meer informatie over deze cursus