De campusgemeenschap van Tilburg University is volop in beweging

Lokaal overleg

Het Lokaal Overleg wordt gevoerd tussen de werkgever en de werknemersorganisaties die partij zijn bij de Cao-Nederlandse Universiteiten.

Het Lokaal Overleg (LO) is het orgaan waarin de vakbonden overleggen met de werkgever (onze universiteit). Het overleg heeft betrekking op de secundaire arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid in ruime zin.  Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:

 • Aanpak van werkdruk
 • Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen
 • De invulling van het P&TD gesprek (Performance & Talent Development)
 • Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van het OBP (Ondersteunend en Beheer Personeel)
 • De besteding van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden (DAVG). In de CAO is afgesproken dat de besteding van deze middelen lokaal wordt bepaald. Bij ons wordt o.a. de faciliteitenregeling vanuit deze gelden gefinancierd.
 • Versterking positie van docenten met een tijdelijk contract
 • Compensatie voor de onderzoekstijd tijdens zwangerschapsverlof van vrouwen
 • Sociale veiligheid
 • Faciliteren van het hybride werken en thuiswerkvergoeding
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Reorganisatieprotocol en doorlopend sociaal plan
 • Nieuwe HR-initiatieven

Daarnaast heeft het LO ook een (formele) rol bij reorganisaties.

Vakbondsvertegenwoordiging 

In het Lokaal Overleg van Tilburg University zijn 3 bonden vertegenwoordigd: 

De leden van het LO-B worden benoemd door de vakbonden die bij de CAO-onderhandelingen zijn betrokken. In Tilburg bestaat de traditie dat alle LO-leden werkzaam zijn voor Tilburg University, vakbondsbestuurders maken in Tilburg geen deel uit van het LO.

Ter voorbereiding op deze vergaderingen, vergaderen de bonden eerst in het Lokaal Overleg Bonden zonder het CvB. Dit LO-B heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit Marinus Verhagen en Naomi Kamoen. LO-leden staan ook in nauw contact met LO-leden uit andere universiteitssteden en nemen input die zij in landelijke overleggen opdoen mee naar de Tilburgse LO-tafel.

Vergaderingen

Het Lokaal Overleg vergadert ca. 6 a 7 keer per jaar met het College van Bestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in ruimte C 187.

Vergaderschema Lokaal Overleg

Maandag 23 oktober 2023; 15.00 – 17.00 uur
Maandag 11 december 2023;  14.00 - 16.00 uur
Maandag 26 februari 2024; 14.00 – 16.00 uur
Donderdag 18 april 2024; 14.00 - 16.00 uur
Maandag 27 mei 2024; 14.00 – 16.00 uur
Donderdag 27 juni 2024; 09.00 - 11.00 uur